Species (1,572)


Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Aa trilobulata 1922 Bolivia
Acianthera tanyae 2011 Ecuador
Acianthera teres 2003 Sec. Tricarinatae SE. Brazil 3
Acianthera testifolia 2011 Caribbean, Mexico (Oaxaca) to Venezuela
Acianthera thysana 2016 Ecuador 3
Acianthera tikalensis 2001 NC. Mexico to Guatemala
Acianthera toachica 2004 Ecuador (Pichincha)
Acianthera tokachii 2004 Peru
Acianthera translucida 2004 Subsec. Auritae Brazil (Espírito Santo to Rio de Janeiro) 7
Acianthera tricarinata 2001 Sec. Tricarinatae S. Ecuador to NW. Bolivia 7
Acianthera trichophora 2016 Cuba
Acianthera tristis 2001 Sec. Acianthera S. Brazil
Acianthera tunguraguae 2016 SW. Colombia to Peru 1
Acronia thoerleae 2012 7
Adenoncos triangularis 2003 Jawa, Sulawesi
Adenoncos triloba 1935 Borneo (Sarawak)
Aerangis thomsonii 1918 SW. Ethiopia to E. Trop. Africa 2
Aeranthes tenella 1971 Réunion, NE. Madagascar
Aeranthes tenella var. borbonica 1989 Réunion
Aeranthes tenella var. tenella E. Réunion, NE. Madagascar
Aeranthes tricalcarata 1939 SE. Madagascar
Aeranthes tropophila 1971 W. & N. Madagascar
Aerides thibautiana 1866 Sulawesi 2 8
Aerides timorana 1859 Lesser Sunda Is. (Timor) 1
Aeridostachya trichotaenia 1981
Aglossorrhyncha torricellensis 1912 New Guinea
Agrostophyllum torricellense 1912 Sec. Dolichodesme New Guinea to S. Vanuatu
Agrostophyllum trifidum 1911 Sec. Appendiculopsis Sumatera, Borneo 2
Agrostophyllum triquetrum 2011 Papua New Guinea
Anathallis taracuana 2010 N. Brazil
Anathallis tigridens 2009 Brazil (Espírito Santo, Rio de Janeiro)
Anathallis trullilabia 2006 Brazil (Bahia)
Ancistrochilus thomsonianus 1897 S. Nigeria to WC. Trop. Africa 2 3
Ancistrorhynchus tenuicaulis 1954 Gabon to Uganda and Malawi
Andinia tingomariana 2018 Peru (Western South America, Southern America) 1
Andinia triangularis 2017 Colombia (Magdalena) 4
Andinia trimytera 2001 W. South America 8
Angraecopsis tenerrima 1900 Tanzania
Angraecopsis thomensis 2004 São Tomé
Angraecopsis tridens 1918 Guinea, Bioko, SW. Cameroon
Angraecopsis trifurca 1915 W. Ethiopia, Zimbabwe (Chimanimani Mts.), Comoros
Angraecum tamarindicola 1925 N. Madagascar
Angraecum tenellum 1915 Sec. Nana Mascarenes, Madagascar
Angraecum tenuifolium 1895 Sec. Lepervenchea Réunion (near Cilaos)
Angraecum tenuipes 1952 N. & C. Madagascar 3
Angraecum tenuispica 1918 Madagascar (?)
Angraecum teres 1958 Sec. Boryangraecum Tanzania (E. Usambara Mts.)
Angraecum teretifolium 1885 Sec. Arachnangraecum EC. Madagascar
Angraecum triangulifolium 1964 ENE. Madagascar
Angraecum trichoplectron 1915 Madagascar
Anguloa tognettiae 1999 Colombia to NW. Venezuela 4 7
Anoectochilus turneri 1884
Appendicula tagalensium 1916 Philippines
Appendicula tembuyukenensis 2008 Sec. Appendicula Borneo (Sabah)
Appendicula tenuifolia 1984 Borneo (Sarawak)
Appendicula tenuifolia var. filiformis 1984 Borneo (Sarawak)
Appendicula tenuifolia var. tenuifolia Borneo (Sarawak)
Appendicula tenuispica 1912 Sec. Chaunodesme New Guinea
Appendicula theunissenii 1922 W. Sumatera
Appendicula togarupia 2009 Solomon Is.
Appendicula tomentella 1844
Appendicula topensabe 2017 Sec. Appendicula Papua New Guinea
Appendicula torricelliana 1912 Sec. Appendicula New Guinea
Appendicula torta 1825 Sec. Chromatodesme Indo-China to W. Malesia 11
Appendicula triloba 1912 Sulawesi
Appendicula tubilabia 2011 Borneo (Sabah)
Aspidogyne tribouillieri 2014 Guatemala
Aspidogyne tuerckheimii 1977 Guatemala to Ecuador
Aspidogyne tulamengensis 2018 Null
Aulosepalum tenuiflorum 1982 Mexico (Morelos, Guerrero)
Barbosella trilobata 1956 Brazil (Paraná) 8
Benzingia thienii 2008 Ecuador
Bifrenaria tetragona 1914 SE. & S. Brazil 1 9
Bifrenaria tyrianthina 1854 E. Brazil 4 14
Bipinnula taltalensis 1929 Chile (SW. Antofagasta)
Bletia tenuifolia 1933 Mexico (Chiapas)
Bogoria taeniorhiza 1913 N. Sumatera 5
Bolusiella talbotii 1936 W. Trop. Africa to Tanzania
Brachionidium tetrapetalum 1920 SW. Colombia to N. Ecuador
Brachionidium tuberculatum 1859 W. South America to NW. Venezuela 2
Brachycorythis tanganyikensis 1962 Tanzania (Nguru Mts.)
Brachycorythis tenuior 1865 Trop. & S. Africa
Brachycorythis thorelii 1955 Laos
Brachystele tamayoana 2004 Mexico (Baja California)
Brassavola tuberculata 1829 Bolivia to Paraguay, E. & S. Brazil 44 10
Brassia thyrsodes 1868 Bolivia 3 4
Brassia transamazonica 2001 Peru
Bromheadia tenuis 1931 S. Vietnam, Borneo
Bromheadia truncata 1984 Thailand to W. Malesia
Bryobium tridens 2018 Sec. Urostachya Philippines (Mindanao: Mt. Apo) 6
Bulbophyllum taeniophyllum 1874 Sec. Micranthae China (S. Yunnan) to W. Malesia 1 2
Bulbophyllum taeter 1996 Sec. Beccariana Borneo (Brunei) 4
Bulbophyllum tahanense 1930 Sec. Rhinanthera Pen. Malaysia
Bulbophyllum tahitense subsp. tahitense Society Is.
Bulbophyllum tahitense subsp. butaudianum 2012 Society Is.
Bulbophyllum tahitense 1873 Society Is.
Bulbophyllum taiwanense 1973 Sec. Cirrhopetaloides S. Taiwan 14
Bulbophyllum takeuchii 2014 Sec. Codonosiphon Bismarck Arch.
Bulbophyllum talauense 1932 Sec. Corymbosia Pen. Malaysia to W. Sumatera
Bulbophyllum tampoketsense 1937 C. Madagascar
Bulbophyllum tanystiche 1993 Sec. Pelma E. New Guinea
Bulbophyllum tapeinophyton 2014 Sec. Pedilochilus New Guinea
Bulbophyllum tarantula 2005 Sec. Epicrianthes Papua New Guinea
Bulbophyllum tardeflorens 1896 Sec. Intervallatae Borneo (?)
Bulbophyllum tectipes 2003 Sec. Stachysanthes Sulawesi 2
Bulbophyllum tectipetalum 1929 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum teimosense 2009 Sec. Xiphizusa Brazil (Bahia)
Bulbophyllum teinophyllum 2014 Sec. Pedilochilus Papua New Guinea
Bulbophyllum tekuense 1930 Pen. Malaysia
Bulbophyllum tengchongense 1989 Sec. Desmosanthes China (SW. Yunnan)
Bulbophyllum tentaculatum 1913 Sec. Hyalosema New Guinea
Bulbophyllum tentaculiferum 1913 Sec. Monanthes New Guinea 12
Bulbophyllum tenue 1913 Sec. Oxysepala New Guinea
Bulbophyllum tenuifolium 1830 Sec. Polymeres S. Indo-China to W. & C. Malesia 15
Bulbophyllum tenuipes 1913 Sec. Intervallatae New Guinea
Bulbophyllum tenuislinguae 2012 Taiwan
Bulbophyllum teretibulbum 1937 ENE. Madagascar
Bulbophyllum teretifolium 1905 Sec. Oreonastes SW. Cameroon
Bulbophyllum teretilabre 1913 Sec. Intervallatae New Guinea
Bulbophyllum terrestre 2014 Sec. Pedilochilus New Guinea
Bulbophyllum tetragonum 1830 Sec. Lupulina W. & WC. Trop. Africa
Bulbophyllum thaiorum 1912 Sec. Brachyantha China (Yunnan) to Indo-China 35
Bulbophyllum thecanthum 2008 Sec. Stenochilus Maluku (Seram) 2
Bulbophyllum thefergotenii 4
Bulbophyllum theiochromum 2014 Sec. Pedilochilus New Guinea
Bulbophyllum theioglossum 1913 Sec. Oxysepala New Guinea
Bulbophyllum thelantyx 1993 Sec. Peltopus E. New Guinea
Bulbophyllum therezienii 1971 ESE. Madagascar
Bulbophyllum thersites 1993 Sec. Lepanthanthe E. New Guinea
Bulbophyllum theunissenii 1920 Sec. Intervallatae Sumatera
Bulbophyllum thiurum 2005 Sec. Cirrhopetalum Pen. Malaysia 1 17
Bulbophyllum thompsonii 1885 Sec. Ploiarium Madagascar (?) 2
Bulbophyllum thrixspermiflorum 1908 Sec. Intervallatae New Guinea
Bulbophyllum thrixspermoides 1912 Sec. Intervallatae New Guinea
Bulbophyllum thwaitesii 1874 Sec. Cirrhopetaloides Sri Lanka
Bulbophyllum thydoii 2019 Sec. Cirrhopetalum Vietnam 6
Bulbophyllum thymophorum 1988 Sec. Macrocaulia Borneo (Sabah)
Bulbophyllum tianguii 2007 Sec. Brachyantha China (NW. Guangxi)
Bulbophyllum tigridum 1883 Sec. Brachyantha China (S. Guangdong) 12
Bulbophyllum tindemansianum 2010 Sec. Epicrianthes Bismarck Arch.
Bulbophyllum tinekeae 2005 Sec. Epicrianthes Papua New Guinea
Bulbophyllum tipula 2016 Vietnam
Bulbophyllum titanea 1908 Pen. Malaysia (Gunung Tahan)
Bulbophyllum tixieri 1992 Sec. Pantoblepharon Vietnam
Bulbophyllum toilliezae 1965 ENE. Madagascar
Bulbophyllum tokioi 1935 Sec. Stachysanthes N. & C. Taiwan
Bulbophyllum tollenoniferum 1912 New Guinea
Bulbophyllum toppingii 1914 Philippines (Luzon)
Bulbophyllum torajarum 2008 Sulawesi
Bulbophyllum toranum 1912 Sec. Lepanthanthe New Guinea 3
Bulbophyllum torquatum 1929 Sec. Monanthes New Guinea
Bulbophyllum torricellense 1913 Sec. Codonosiphon New Guinea
Bulbophyllum tortum 1913 Sec. Stenochilus New Guinea 11
Bulbophyllum tortuosum 1830 Sikkim to Papuasia 25
Bulbophyllum tothastes 1991 Sec. Beccariana Borneo
Bulbophyllum trachyanthum 1894 Sec. Hyalosema New Guinea to SW. Pacific 6
Bulbophyllum trachybracteum 1913 Sec. Monanthes New Guinea
Bulbophyllum trachyglossum 1905 Sec. Codonosiphon Bismarck Arch. to Solomon Is.
Bulbophyllum trachypus 1913 Sec. Lepanthanthe New Guinea
Bulbophyllum translucidum 2016 Philippines 1 1
Bulbophyllum tremulum 1851 SW. India 9
Bulbophyllum treschii 2012 Sec. Cirrhopetalum Pen. Malaysia 2 23
Bulbophyllum triadenium 1861 Jawa
Bulbophyllum triaristella 1913 Sec. Peltopus New Guinea 3
Bulbophyllum tricanaliferum 1913 Sec. Hyalosema New Guinea 8
Bulbophyllum tricarinatum 1923 Sri Lanka
Bulbophyllum tricaudatum 2008 Sec. Polymeres Papua New Guinea
Bulbophyllum trichaete 1913 Sec. Oxysepala New Guinea 4
Bulbophyllum trichambon 1913 New Guinea
Bulbophyllum trichochlamys 1937 C. Madagascar
Bulbophyllum trichorhachis 2003 Sulawesi
Bulbophyllum trichromum 1923 Sec. Codonosiphon New Guinea
Bulbophyllum triclavigerum 1913 Sec. Oxysepala New Guinea
Bulbophyllum tricolor 1936 Bolivia
Bulbophyllum tricorne 1965 Sec. Racemosae Assam to Indo-China 2 25
Bulbophyllum tricornoides 1979 Sec. Racemosae Thailand 22
Bulbophyllum tridentatum 1901 Sec. Racemosae Arunachal Pradesh to Thailand 8
Bulbophyllum trifarium 1910 Sec. Lupulina SW. Madagascar
Bulbophyllum trifilum 1908 Sec. Macrouris Maluku to New Guinea
Bulbophyllum trifilum subsp. filisepalum 2003 Sec. Macrouris New Guinea
Bulbophyllum trifilum subsp. trifilum Maluku to New Guinea
Bulbophyllum triflorum 1859 Sec. Desmosanthes Sumatera to W. Jawa 2
Bulbophyllum trifolium 1897 Sec. Brachystachyae Pen. Malaysia, Borneo
Bulbophyllum trigonidioides 1935 Sec. Schistopetalum New Guinea 9
Bulbophyllum trigonobulbum 1914 Sec. Saurocephalum Sulawesi 5
Bulbophyllum trigonocarpum 1905 Sec. Codonosiphon Papua New Guinea
Bulbophyllum trigonopus Sec. Ephippium Pen. Thailand to Pen. Malaysia, Borneo 9
Bulbophyllum trigonosepalum 1921 Sec. Lepidorhiza Philippines Luzon) 9 12
Bulbophyllum trilineatum 1937 SE. Madagascar
Bulbophyllum trimenii 1912 Sec. Cirrhopetaloides Sri Lanka
Bulbophyllum trinervium 1935 Sec. Minutissima New Guinea
Bulbophyllum trineuron 2013 Borneo (Sabah)
Bulbophyllum tripetalum 1842 Sec. Didactyle Brazil to NE. Paraguay 1 5
Bulbophyllum tripudians 1875 Sec. Tripudianthes Indo-China 8
Bulbophyllum trirhopalon 1913 Sec. Epicrianthes New Guinea
Bulbophyllum triste 1861 Uttarakhand to China (S. Yunnan) 23
Bulbophyllum tristelidium 1985 Sec. Lepidorhiza New Guinea
Bulbophyllum tristriatum 1930 Sec. Macrocaulia Pen. Malaysia, Borneo (Sabah) 12
Bulbophyllum triviale 1979 Sec. Repantia Thailand 5
Bulbophyllum tropidopous 2015 Borneo (Sabah)
Bulbophyllum trulliferum 1994 Sec. Hirtula Borneo (Sabah: Crocker Range)
Bulbophyllum truncatum 1913 Sec. Polymeres C. Jawa
Bulbophyllum tryssum 1994 Sec. Monanthaparva Borneo 10
Bulbophyllum tseanum 1999 Sec. Cirrhopetalum China (Hong Kong)
Bulbophyllum tsekourioides 2017 Philippines 1
Bulbophyllum tsii 2014 Hainan
Bulbophyllum tuberculatum 1884 New Zealand North I.
Bulbophyllum tubilabrum 2003 Sulawesi
Bulbophyllum tumidum 1991 Borneo (Sabah)
Bulbophyllum tumoriferum 1913 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum turgidum 1991 Borneo (Sabah)
Bulbophyllum turkii 2001 Sec. Ploiarium SC. Madagascar
Bulbophyllum turpe 2003 Pen. Malaysia
Caladenia tensa 1991 Subgen. Calonema Victoria 3
Caladenia tentaculata 1847 Subgen. Calonema South Australia to Victoria 3 3
Caladenia tessellata 1876 Subgen. Calonema SE. Australia 2
Caladenia testacea 1810 SE. Australia
Caladenia testacea var. hildae 1939 Subgen. Stegostyla Victoria 4
Caladenia testacea var. testacea SE. Australia
Caladenia thinicola 2001 Subgen. Calonemorchis SW. Australia 2
Caladenia thysanochila 1991 Victoria
Caladenia tonellii 1998 Subgen. Petalochilus Tasmania
Caladenia toxochila 1889 Subgen. Calonema South Australia 4
Caladenia transitoria 1998 Subgen. Stegostyla SE. Australia
Caladenia transitoria subsp. isolata 2016 Null
Caladenia transitoria subsp. isolata 2017 South Australia
Calanthe taenioides 1928 W. Malesia
Calanthe tahitensis 1873 Society Is. to Marquesas
Calanthe taibaishanensis 2017 Shaanxi (China North-Central, China, Asia-Temperate)
Calanthe takeuchii 2011 Subgen. Calanthe Sec. Calanthe Papua New Guinea
Calanthe tenuis 1920 Sumatera, Borneo (Sabah, Sarawak)
Calanthe torricellensis 1905 Subgen. Calanthe Sec. Calanthe New Guinea, Solomon Is. (Guadacanal)
Calanthe transiens 1922 Subgen. Calanthe Sec. Calanthe W. Sumatera
Calanthe tricarinata 1833 Subgen. Calanthe Sec. Aceratochilus N. Pakistan to Temp. E. Asia 54 9
Calanthe trifida 1951 China (SW. Yunnan) to Myanmar
Calanthe triplicata 1907 Subgen. Calanthe Sec. Calanthe Ser. Triplicata Trop. & Subtrop. Asia to Pacific 49 18
Calanthe trulliformis 1895 Subgen. Calanthe Sec. Vernae C. Nepal to Myanmar 6
Calanthe truncata 1912 Subgen. Calanthe Sec. Calanthe W. New Guinea
Calanthe truncicola 1911 Subgen. Calanthe Sec. Styloglossa W. Sumatera
Calanthe tsoongiana 1951 Subgen. Calanthe Sec. Vernae S. China 2
Calanthe tsoongiana var. guizhouensis 1985 China (NE. Guizhou)
Calanthe tsoongiana var. tsoongiana 2009 SE. China
Caleana terminalis 2014 W. Western Australia
Caleana triens 2014 SW. Australia
Calochilus therophilus 2006 Queensland to Tasmania
Calopogon tuberosus 1888 E. Canada to EC. & E. U.S.A., Bahamas to Cuba 7 19
Calopogon tuberosus var. simpsonii 1989 S. Florida 2
Calopogon tuberosus var. tuberosus E. Canada to EC. & E. U.S.A., Bahamas to Cuba 2
Caluera tavaresii 2008 Brazil (Pará)
Calymmanthera tenuis 1913 New Guinea
Campanulorchis thao 2009 Sec. Campanulorchis S. Hainan to Vietnam 9
Campylocentrum tenellum 1985 Sec. Campylocentrum Costa Rica to Panama
Campylocentrum tenue 1903 Sec. Dendrophyllopsis Brazil
Campylocentrum tyrridion 1970 Sec. Dendrophyllopsis SE. Mexico to N. Venezuela 9
Capanemia theresae 1882 Brazil (Pernambuco to Rio Grande do Sul) 8
Catasetum tabulare 1844 Subgen. Catasetum Sec. Catasetum Colombia 16 28
Catasetum teixeiranum 2008 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Brazil (Amazonas)
Catasetum telespirense 2015 Brazil (Mato Grosso, Pará) 8
Catasetum tenebrosum 1910 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Subsec. Convergentes SE. Ecuador to Peru and Brazil (Pará) 130 24
Catasetum tenuiglossum 1991 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Peru
Catasetum thompsonii 1978 Guyana
Catasetum tigrinum 1881 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Subsec. Convergentes N. Brazil 12 16
Catasetum tomasellii 2016 Brazil (Pará)
Catasetum transversicallosum 1998 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Subsec. Divaricatae Peru 10
Catasetum trautmannii 1990 Subgen. Catasetum Sec. Catasetum Peru
Catasetum tricolor 1857 Guatemala
Catasetum tricorne 1997 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Colombia
Catasetum triodon 1857 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras S. Brazil 5 14
Catasetum tuberculatum 1982 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Colombia to Peru 15
Catasetum tucuruiense 1999 Subgen. Catasetum Sec. Isoceras Subsec. Convergentes Brazil (Pará)
Cattleya tenebrosa 2006 Subgen. Crispae Sec. Crispae Ser. Cattleyodes Brazil (SE. Bahia to Espírito Santo) 17694 36
Cattleya tenuis 1983 Subgen. Schomburkiodea Brazil (Bahia) 2 8
Cattleya tereticaulis 2008 Subgen. Parviflorae Sec. Rupestres Ser. Parviflorae Brazil (Minas Gerais) 1 5
Cattleya tigrina 1848 Subgen. Falcata Sec. Guttatae E. & S. Brazil 2301 53
Cattleya trianae 1860 Subgen. Cattleya Sec. Cattleya Colombia 22860 74
Caucaea tripterygia 2001 Ecuador
Centroglossa tripollinica 1882 SE. Brazil 4
Ceratostylis tenericaulis 1916 Sec. Ceratostylis New Guinea
Ceratostylis tenuis 1922 Sec. Ceratostylis New Guinea
Ceratostylis tetrarioides 1922 Sec. Ceratostylis New Guinea
Ceratostylis thailandica 1969 Pen. Thailand
Ceratostylis tjihana 1911 Borneo (Kalimantan)
Ceratostylis todjambuensis 1933 Sulawesi
Ceratostylis tonkinensis 1988 Vietnam
Ceratostylis tricallifera 1920 W. Sumatera
Ceratostylis triloba 1912 Sec. Ceratostylis New Guinea
Ceratostylis trinodis 1911 W. Sumatera
Ceratostylis truncata 1927 W. Sumatera (G. Singgalang)
Chaubardiella tigrina 1969 S. Trop. America 1 3
Cheirostylis tabiyahanensis 1999 SE. Taiwan (Mt. Ayushan)
Cheirostylis takeoi 1919 N. Vietnam, Nansei-shoto to Taiwan
Cheirostylis thailandica 1978 China (S. Yunnan) to Thailand 13
Cheirostylis thanmoiensis 2002 N. Vietnam
Cheirostylis tippica 1991 Arunachal Pradesh
Cheirostylis tortilacinia 1990 C. Taiwan
Chiloglottis trapeziformis 1877 SE. Australia, New Zealand North I. 1
Chiloglottis triceratops 1998 C. & E. Tasmania 6
Chiloglottis trilabra 1883 SE. Australia
Chiloglottis trullata 1991 Queensland (Blackdown Tableland)
Chiloglottis truncata 1987 SE. Queensland
Chiloglottis turfosa 1991 SE. New South Wales
Chiloschista taeniophyllum 1921 Maluku (Ambon)
Chiloschista treubii 1921 Maluku to New Guinea (Kep. Aru)
Chiloschista trudelii 1987 Indo-China
Chloraea tectata 2001 Chile (Coquimbo)
Chloraea trachysepala 1904
Chroniochilus thrixspermoides 1972 N. Sumatera 4
Chysis thorvaldsenii 1847
Chysis tricostata 1922 Honduras to Costa Rica 1 1
Cirrhopetalum tripudians 1876
Cleisostoma tenuifolium 1972 Sec. Subulatum W. India, Sri Lanka, Thailand 3
Cleisostoma tenuirachis 1972 Borneo
Cleisostoma teretifolium 1864 Sec. Complicatum Pen. Thailand to W. Malesia 2 5
Cleisostoma tricallosum 1983 Arunachal Pradesh
Cleisostoma tricornutum 2015 Sec. Cleisostoma Vietnam
Cleistes tamboana 1997 NW. Ecuador
Cleistes tenuis 1926 Trinidad to S. Trop. America
Cleistes triflora 2000 Colombia to Venezuela
Clowesia thylaciochila 1975 C. & SW. Mexico 5
Cochleanthes trinitatis 1959 Trinidad
Coelia triptera 1837 Mexico to C. America, Caribbean 14
Coelogyne taronensis 1922 Sec. Ocellatae China (W. Yunnan) 7
Coelogyne tenasserimensis 1975 Sec. Elatae S. Indo-China 11
Coelogyne tenompokensis 1935 Sec. Longifoliae Borneo (Sabah, Sarawak)
Coelogyne tenuis 1893 Sec. Moniliformes Borneo (Sarawak, Kalimantan)
Coelogyne testacea 1842 Sec. Tomentosae W. Malesia 12
Coelogyne tiomanensis 1930 Sec. Speciosae SE. Pen. Malaysia (Pulau Tioman)
Coelogyne tomentosa 1854 Sec. Tomentosae Pen. Thailand to W. Malesia 5 24
Coelogyne tommyi 1999 Sec. Speciosae Pen. Malaysia 11
Coelogyne trilobulata 1928 Sec. Longifoliae Sumatera (G. Kerinci)
Coelogyne trinervis 1830 Sec. Flaccidae Assam to W. & C. Malesia 2 26
Coelogyne triplicatula 1864 Sec. Fulginosae Myanmar to N. Thailand 3
Coelogyne triuncialis 2002 Sulawesi
Coelogyne tumida 1905 Sec. Longifoliae SW. Jawa 3
Comparettia thivii 2008 Bolivia
Comparettia topoana 2008 Ecuador (Pastaza)
Comparettia tuerckheimii 2008 Mexico (Oaxaca, Chiapas) to C. America
Comparettia tungurahuae 2008 Ecuador
Corallorhiza trifida 1760 Temp. & Subarctic Northern Hemisphere 7
Coryanthes thivii 1999 Sec. Lamellunguis Bolivia
Coryanthes toulemondiana 1994 Sec. Lamellunguis Colombia
Coryanthes tricuspidata 1993 Ecuador (?)
Coryanthes trifoliata 1944 Sec. Lamellunguis Peru (Loreto) 5
Corybas taiwanensis 1975 N. Taiwan (Taoyuen)
Corybas taliensis 1951 China (W. Sichuan, W. Yunnan)
Corybas torricellensis 1923 Sec. Geosiphon New Guinea
Corybas trilobus 1871 New Zealand, Chatham Is., Antipodean Is. 3
Corycium tricuspidatum 1889 S. Africa
Cranichis talamancana 1998 Costa Rica
Cranichis tenuis 1865 E. Cuba to Puerto Rico 5
Cranichis tubularis 1825
Cranichis turkeliae 2004 Ecuador
Crepidium taurinum 1995 SW. Pacific
Crepidium taylorii 1995 Philippines (Mindanao)
Crepidium tenggerense 1996 E. Jawa
Crepidium ternatense 2012 Maluku (Ternate)
Crepidium tetralobum 1996 Fiji, Samoa
Crepidium tixieri 1995 Sec. Crepidium Vietnam
Crepidium tjiwideiense 2001 Sec. Crepidium Jawa
Crepidium torricellense 1995 Subgen. Pseudoliparis Sec. Oistochilus New Guinea
Crepidium toxopei 2012 Sec. Crepidium Maluku (Ambon, Buru)
Crepidium trichopodum 1995 Sulawesi
Crepidium tripartitum 2002 Maluku (Ambon)
Crepidium triphyllum 2012 Sec. Crepidium Sulawesi to Maluku (Seram)
Crepidium trukense 2012 Caroline Is. (Chuuk)
Crepidium tubulosum 1995 Subgen. Pseudoliparis Sec. Oistochilus New Guinea
Crossoglossa tetraphylla 2014 Peru
Crossoglossa tillettii 2013 NE. Peru
Crossoglossa tipuloides 1993 Panama to SW. Colombia
Crossoglossa topoensis 1993 Ecuador
Cryptostylis taiwaniana 1933 S. Taiwan to Philippines 4
Cyclopogon tandapianus 1993 Ecuador (Pichincha)
Cyclopogon taquaremboensis 1920 S. Brazil to Uruguay
Cyclopogon torusus 2006 Brazil (Goiás)
Cyclopogon trifasciatus 1925 S. Brazil
Cyclopogon truncatus 1920 Brazil (Rio de Janeiro, Paraná)
Cycnoches thurstoniorum 1989 Sec. Heteranthae Colombia to SW. Venezuela and Ecuador
Cylindrolobus tenuicaulis 2009 SE. Tibet
Cylindrolobus truncatus 1983 1
Cymbidium tamphianum 2018 Vietnam
Cymbidium teretipetiolatum 2002 Sec. Jensoa China (S. Yunnan)
Cymbidium tigrinum 1864 Sec. Parishiella Assam (Nagaland) to China (W. Yunnan) 207 8
Cymbidium tortisepalum var. tortisepalum 2009 China (W. Sichuan, W. Yunnan), Taiwan 1
Cymbidium tortisepalum 1934 SC. China, Taiwan 10
Cymbidium tortisepalum var. longibracteatum 2003 SC. China 4
Cymbidium tracyanum 1890 Sec. Cyperorchis SE. Tibet to China (S. Yunnan, SW. Guizhou) and N. Indo-China 11556 26
Cynorkis tamponensis 1915 Réunion
Cynorkis tenella 1886 Comoros, C. Madagascar
Cynorkis tenerrima 1898 Sec. Parviflorae C. Madagascar
Cynorkis tenuicalcar 1924 Madagascar
Cynorkis tenuicalcar subsp. andasilbeensis 2007 NC. Madagascar
Cynorkis tenuicalcar subsp. onivensis 2007 NC. Madagascar
Cynorkis tenuicalcar subsp. tenuicalcar N. Madagascar
Cynorkis trilinguis 1915 Sec. Parviflorae Réunion
Cynorkis triphylla illeg 1835
Cynorkis tristis 1969 NE. Madagascar
Cynorkis tryphioides 1913 Sec. Parviflorae N. & NW. Madagascar
Cynorkis tryphioides var. leandriana 1969 N. & NW. Madagascar
Cynorkis tryphioides var. tryphioides N. Madagascar