Species (1,011)


Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Aa erosa 1912 Peru
Acanthophippium eburneum 1896 N. Sumatera, Borneo (Sarawak)
Acianthera echinocarpa 2016 S. Ecuador to Peru
Acianthera echinosa 2012 Brazil (Santa Catarina) 2
Acianthera ellipsophylla 2001 Costa Rica to W. Panama
Acianthera erebatensis 2004 Venezuela
Acianthera ericae 2012 Peru (Junín)
Acianthera erinacea 2016 S. Mexico to Guyana and Bolivia 3
Acianthera erosa 2016 Dominican Rep. 17
Acianthera erythrogramma 2004 E. Ecuador to N. Peru
Acianthera esmeraldae 2004 Ecuador
Acianthera exarticulata 2001 Sec. Sulcatae E. & S. Brazil 15
Acianthera exdrasii 2004 Sec. Acianthera Brazil (Rio de Janeiro)
Acianthera eximia 2003 Mexico (Oaxaca)
Acianthus exsertus 1810 E. & SE. Australia 5
Acineta erythroxantha 1854 Colombia to NW. Venezuela 3 3
Acriopsis emarginata 2006 N. Queensland
Adenoncos elongata 1917 S. Sumatera
Aerangis ellisii 1914 Madagascar 3 2
Aeranthes ecalcarata 1938 N. & C. Madagascar
Aerides emericii 1882 Andaman and Nicobar Is. 12
Agrostophyllum earinoides 1912 Sec. Dolichodesme New Guinea
Agrostophyllum edanoanum 2014 Sec. Agrostophyllum Philippines
Agrostophyllum elatum 1912 Sec. Agrostophyllum New Guinea
Agrostophyllum elmeri 1923 Philippines (Luzon: Mt. Makiling)
Agrostophyllum elongatum 1990 Sec. Appendiculopsis Malesia to W. Pacific 1
Agrostophyllum emwoodiae 2014 Sec. Agrostophyllum Philippines
Altensteinia elliptica 1951 Peru
Anathallis edmeiae 2013 Brazil (São Paulo)
Anathallis endresii 2001 Costa Rica
Anathallis escalerensis 2009 Venezuela (Bolívar)
Anathallis eugenii 2013 Brazil (São Paulo)
Andinia erepsis 2017 SE. Ecuador 3
Andinia exigua 2017 Ecuador 5
Angraecopsis elliptica 1951 Liberia to Uganda
Angraecum eburneum 1804 Sec. Angraecum SE. Kenya to E. Tanzania (incl. Pemba, Zanzibar), W. Indian Ocean 17 10
Angraecum eburneum subsp. eburneum W. Indian Ocean
Angraecum eburneum subsp. giryamae 1979 Sec. Angraecum SE. Kenya to E. Tanzania (incl. Pemba, Zanzibar) 4 1
Angraecum eburneum subsp. superbum 1941 Sec. Angraecum Seychelles, Comoros, Madagascar 12 11
Angraecum eburneum subsp. xerophilum 1938 S. Madagascar 1 2
Angraecum egertonii 1913 Sec. Conchoglossum S. Nigeria to Gabon
Angraecum eichlerianum 1882 Sec. Arachnangraecum Nigeria to Angola 8 12
Angraecum eichlerianum var. curvicalcaratum 2001 Cameroon to Gabon
Angraecum eichlerianum var. eichlerianum Nigeria to Angola
Angraecum elephantinum 1919 Sec. Perrierangraecum C. Madagascar 1 13
Angraecum elliotii 1891 Sec. Pseudojumellea C. & SE. Madagascar
Angraecum equitans 1916 Sec. Perrierangreaecum N. Madagascar 3 5
Angraecum erectum 1956 Sec. Conchoglossum E. Trop. Africa to Zambia 11
Angraecum expansum 1822 Sec. Arachnangraecum Réunion 1
Anguloa eburnea 1868 Colombia to Peru 58 5
Ania elmeri 1984 Philippines (Luzon)
Anoectochilus elatus 1857 S. India
Anoectochilus eldorado 1884
Anoectochilus emeiensis 1982 China (SC. Sichuan)
Aphyllorchis evrardii 1931 Indo-China
Aphyllorchis exilis 1921 New Guinea
Appendicula effusa 1912 Sec. Pododesme W. Sumatera
Appendicula elegans 1857 Sec. Pododesme Sumatera to Lesser Sunda Is. 10
Appendicula elmeri 1914 Philippines 4
Artorima erubescens 1971 SW. Mexico 2 3
Aspasia epidendroides 1834 C. America to Colombia 57 6
Bartholina etheliae 1884 SW. Namibia to Cape Prov. 7
Beloglottis ecallosa 1981 C. America
Benthamia elata 1918 SC. Madagascar
Benthamia exilis 1924 Madagascar
Benthamia exilis var. exilis SC. Madagascar
Benthamia exilis var. tenuissima 1924 C. & SC. Madagascar
Benzingia estradae 2010 Ecuador
Bletia ensifolia 1946 Mexico (Durango to Nayarit)
Brachionidium ecuadorense 1956 Ecuador to Peru (Pasco)
Brachionidium elegans 1986 SE. Ecuador to N. Peru
Brachionidium elzbietae 2017 Colombia (Western South America, Southern America)
Brachionidium ephemerum 1995 SE. Ecuador
Brachionidium escobarii 1986 SW. Colombia
Brassia ecuadorensis 2011 Ecuador
Brassia endresii C. America
Brassia escobariana 1973 Colombia
Brassia euodes 1880 Colombia to Peru 5
Bromheadia ensifolia 1926 Sumatera, Borneo
Bryobium eriaeoides 2002 Sec. Trichosma Papuasia to N. & NE. Queensland 1
Buchtienia ecuadorensis 1978 Ecuador (Napo)
Bulbophyllum ebracteolatum 1916 Philippines (Palawan, Luzon)
Bulbophyllum echinochilum 1921 Sec. Hirtula Philippines (Luzon), Sulawesi 2
Bulbophyllum echinolabium 1934 Sec. Lepidorhiza Sulawesi 80 28
Bulbophyllum echinulus 1982 Sec. Desmosanthes Thailand 3
Bulbophyllum eciliatum 1913 Sec. Monanthes New Guinea
Bulbophyllum ecornutoides 2006 Sec. Leopardinae Philippines 5
Bulbophyllum ecornutum subsp. ecornutum Borneo (Kalimantan) to Jawa
Bulbophyllum ecornutum 1914 Sec. Beccariana Thailand to W. Malesia, Maluku (Banda) ? 15
Bulbophyllum ecornutum subsp. verrucatum 2015 Borneo (Sabah) 9
Bulbophyllum ecristatum 2008 Sec. Monanthaparva Sulawesi
Bulbophyllum edentatum 1937 Sec. Kinethrix SE. Madagascar
Bulbophyllum efferatum 2011 Sulawesi 5
Bulbophyllum elachanthe 1991 Borneo (Sabah)
Bulbophyllum elaphoglossum 1911 Sec. Stachysanthes Sulawesi
Bulbophyllum elasmatopus 1905 Sec. Intervallatae Papua New Guinea
Bulbophyllum elassoglossum 1991 Sec. Polymeres Philippines 15
Bulbophyllum elassonotum 1935 Sec. Racemosae Assam to Indo-China 15
Bulbophyllum elatum 1912 Sec. Brachyantha Nepal to China (NW. Yunnan) and Vietnam
Bulbophyllum elegans 1861 SW. India, Sri Lanka 1
Bulbophyllum elegantius 1913 Sec. Monanthes New Guinea
Bulbophyllum elegantulum 1912 Sec. Brachyantha S. India
Bulbophyllum eleiosurum 2015 Sec. Hirtula Borneo (Sabah)
Bulbophyllum elephantinum 1913 Sec. Hyalosema New Guinea 11
Bulbophyllum elevatopunctatum 1920 Sec. Beccariana Pen. Malaysia to Sumatera 1 20
Bulbophyllum elisae 1871 Sec. Adelopetalum SE. Queensland to E. New South Wales 1 3
Bulbophyllum elliae 1861 Sec. Cirrhopetaloides Sri Lanka
Bulbophyllum elliotii 1891 Sec. Lupulina Tanzania to Northern Prov., Madagascar 1
Bulbophyllum ellipticifolium 1935 Sec. Papulipetalum New Guinea
Bulbophyllum ellipticum 1913 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum elmeri 1912 Philippines (Luzon)
Bulbophyllum elodeiflorum 1912 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum elongatum 1844 Sec. Altisceptrum Malesia to New Guinea 14
Bulbophyllum emarginatum 1912 Sec. Emarginatae C. Himalaya to China (Yunnan) and Indo-China
Bulbophyllum emunitum 2008 Sec. Biseta Borneo (Sabah, Sarawak)
Bulbophyllum encephalodes 1951 Sec. Oreonastes Trop. Africa
Bulbophyllum endotrachys 1913 Sec. Monanthes New Guinea
Bulbophyllum entobaptum 2008 Sec. Polymeres Sulawesi
Bulbophyllum entomonopsis 1993 Sec. Polymeres E. New Guinea
Bulbophyllum epapillosum 1913 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum epibulbon 1913 Sec. Polymeres New Guinea to Solomon Is. 5
Bulbophyllum epicranthes 1890 Myanmar to Malesia
Bulbophyllum epicranthes var. epicranthes Myanmar to Malesia
Bulbophyllum epicranthes var. sumatranum 1982 Sumatera
Bulbophyllum epiphytum 1877 Sec. Micranthae Brazil to Bolivia
Bulbophyllum erectum 1822 Mauritius, N. & NE. Madagascar 2
Bulbophyllum ericssonii 1893 3 40
Bulbophyllum erinaceum 1913 Sec. Lepanthanthe New Guinea 3
Bulbophyllum erioides 1905 Sec. Polymeres Papua New Guinea
Bulbophyllum erosimarginatum 2011 Philippines
Bulbophyllum erosipetalum 1951 Philippines (Mindanao)
Bulbophyllum erratum 1922 Philippines (Leyte, Mindanao)
Bulbophyllum erythroglossum 2000 ENE. Madagascar
Bulbophyllum erythrokyle 2014 Sec. Pedilochilus New Guinea
Bulbophyllum erythrosema 2008 Sec. Polymeres Papua New Guinea 4
Bulbophyllum erythrostachyum 1903 Madagascar
Bulbophyllum erythrostictum 2005 Sec. Polymeres New Guinea 3 11
Bulbophyllum escritorii 1915 Philippines
Bulbophyllum eublepharum 1861 E. Nepal to China (NW. & SE. Yunnan) 1
Bulbophyllum eutoreton 2008 Sec. Polymeres Papua New Guinea
Bulbophyllum evansii 1927 Sec. Sestochilos Pen. Malaysia
Bulbophyllum evasum 1950 N. & NE. Queensland 1
Bulbophyllum evrardii 1930 Sec. Desmosanthes Vietnam 3
Bulbophyllum exaltatum 1842 Sec. Didactyle Venezuela to Guyana and Brazil
Bulbophyllum exasperatum 1913 Sec. Lepidorhiza New Guinea
Bulbophyllum excavatum 2018 Null
Bulbophyllum exiguiflorum 1913 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum exiguum 1860 Sec. Uncifera SE. Queensland to New South Wales 2
Bulbophyllum exile 1908 Philippines (Mindanao: Mt. Apo)
Bulbophyllum exilipes 1913 Sec. Polymeres New Guinea
Bulbophyllum expallidum 1984 Sec. Ptiloglossum C. & E. Trop. Africa
Bulbophyllum exquisitum 1923 Philippines (Luzon, Leyte)
Caladenia echidnachila 1933 Subgen. Calonema Tasmania 1
Caladenia elegans 2001 Subgen. Calonema WSW. Australia 2
Caladenia emarginata 1871 SW. Australia 2 1
Caladenia ensata 1947 Subgen. Calonema SW. Australia
Caladenia ensigera 2008 Subgen. Calonemorchis South Australia
Caladenia erythrochila 2001 Subgen. Calonema SW. Australia 1
Caladenia erythronema 2015 Western Australia 3
Caladenia evanescens 2001 Subgen. Calonema SW. Australia
Caladenia excelsa 2001 Subgen. Calonemorchis SW. Australia 1
Caladenia exilis 2001 Subgen. Calonema SW. Australia 3
Caladenia exilis subsp. exilis SW. Australia
Caladenia exilis subsp. vanleeuwenii 2001 SW. Australia
Caladenia exstans 2001 Subgen. Calonema SW. Australia 2
Calanthe ecallosa 1913 W. Jawa (G. Halimun)
Calanthe ecarinata 1892 Subgen. Calanthe Sec. Vernae China (W. Sichuan)
Calanthe emeishanica 1982 China (Sichuan: Emei Shan)
Calanthe engleriana 1905 Subgen. Calanthe Sec. Calanthe New Guinea to Bismarck Arch. (New Ireland)
Calanthe epiphytica 1933 N. Sumatera
Calyptrochilum emarginatum 1918 W. Trop. Africa to Angola
Campylocentrum ecuadorense 1921 Ecuador
Campylocentrum embreei 1993 Sec. Campylocentrum Ecuador (El Oro)
Campylocentrum escobariae 2013 Colombia
Catasetum expansum 1878 Subgen. Catasetum Sec. Catasetum Ecuador 353 40
Cattleya elongata 1877 Subgen. Schomburgkoidea Brazil (Pernambuco to Minas Gerais) 289 8
Cattleya endsfeldzii 2008 Subgen. Parviflorae Sec. Parviflorae Ser. Parviflorae Brazil (Minas Gerais) 9 8
Cattleya esalqueana 2008 Ser. Parviflorae Brazil (Minas Gerais) 240 10
Cephalanthera epipactoides 1854 NE. Greece (Aegean Is.) to W. & N. Turkey 1
Cephalanthera erecta 1859 E. Himalaya to Temp. E. Asia
Cephalanthera ericiflora 2008 Laos
Cephalanthera exigua 1975 N. Thailand to Laos
Ceratostylis elmeri 1923 Philippines (Mindanao: Mt. Apo)
Ceratostylis eria 1999 Sec. Pleuranthemum Pen. Malaysia 9
Ceratostylis evrardii 1932 Vietnam 7
Chiloschista extinctoriformis 1988 Thailand 4
Chiloschista exuperei 1972 N. & NE. Thailand to Vietnam 1 14
Chloraea elegans 1969 Argentina (Salta)
Chondroscaphe eburnea 2001 Panama
Chondroscaphe embreei 1996 Colombia to Ecuador
Chondroscaphe escobariana 1996 Colombia (Antioquia)
Christensonella ecallosa 2017 Guyana to Brazil (Amazonas)
Chroniochilus ecalcaratus 1972 Pen. Malaysia (Pahang), N. Borneo
Chrysoglossum ensigerum 1997 N. Sumatera
Cleisostoma equestre 1992 Sec. Paniculata Vietnam
Cleisostomopsis eberhardtii 1992 China (SW. Guangxi) to Vietnam 5
Cleisostomopsis elytrigera 2003 Thailand 7
Cleistes elegantula 1926 Colombia
Cleistes elongata 2009 Brazil (Brasília D.F.)
Cleistes exilis 1916 Brazil
Coelogyne eberhardtii 1930 Sec. Lawrenceanae S. Vietnam 3 8
Coelogyne ecarinata 1941 Sec. Proliferae China (W. Yunnan) to N. Indo-China 29
Coelogyne echinolabium 1992 Sec. Tomentosae Borneo
Coelogyne elmeri 1912 Philippines (Mindanao: Mt. Apo)
Coelogyne endertii 1931 Sec. Longifoliae Borneo
Coelogyne exalata 1908 Sec. Rigidiformes N. & NW. Borneo 2
Collabium evrardii 1999 Vietnam
Comparettia ecalcarata 2008 French Guiana to Brazil (Pará)
Comparettia embreei 2008 Ecuador
Comparettia equitans 2008 Peru (Junín)
Conchidium exile 2012 Sec. Conchidium SW. India 2
Conchidium extinctorium 2005 Sec. Conchidium C. Nepal, Myanmar, Andaman Is. 15
Corallorhiza ekmanii 1929 Hispaniola
Coryanthes elegantium 1868 Sec. Coryanthes W. South America to N. Brazil 2 10
Coryanthes elianae 1999 Sec. Coryanthes Brazil (Amazonas) 1
Corybas ecarinatus 2001 Pen. Thailand 14
Corybas echinulus 2016 New Caledonia
Corybas ekuamensis 1983 Sec. Gastrosiphon New Guinea
Corybas epiphyticus 1923 Sec. Geosiphon New Guinea to Bismarck Arch.
Corybas erythrocarpus 1935 Sec. Geosiphon New Guinea
Corybas expansus 1991 SE. South Australia 1
Corycium excisum 1839 Sec. Corycium SW. Cape Prov. 2
Cranichis elliptica 1921 Ecuador
Cranichis engelii 1876 NW. Venezuela to Ecuador
Crepidium elegans 2011 Borneo (Sarawak)
Crepidium elmeri 1995 Philippines
Crepidium epiphyticum 1995 Subgen. Pseudoliparis Sec. Oistochilus New Guinea
Crepidium euanthum 1996 Sec. Crepidium New Guinea
Crepidium exilis 2006 Sec. Commelinoides W. Sumatera
Crossoglossa elliptica 1997 Panama
Crossoglossa epiphytica 2015 Colombia
Crossoglossa eustachys 1993 Costa Rica to Panama
Crossoglossa exigua 2008 Colombia (Cundinamarca)
Cryptopus elatus 1825 Mascarenes 2 3
Cryptostylis erecta 1810 SE. Queensland to S. Victoria 10
Cuitlauzina egertonii 2003 Mexico (Oaxaca, Chiapas) to Colombia 2
Cyclopogon elatus 1919 S. Florida to Trop. America 16
Cyclopogon eldorado 1920 Brazil (Bahia)
Cyclopogon elegans 1944 E. Brazil to N. Argentina 10
Cyclopogon ellipticus 1993 Ecuador
Cyclopogon epiphyticus 1993 Colombia to Ecuador 4
Cyclopogon estradae 1993 Ecuador (Manabí)
Cyclopogon eugenii 1920 SE. Brazil
Cycnoches egertonianum var. egertonianum Sec. Heteranthae S. Mexico to Colombia 2
Cycnoches egertonianum 1842 Sec. Heteranthae S. Mexico to Colombia 21 13
Cycnoches egertonianum var. viride 1846 Mexico (Chiapas) to El Salvador
Cylindrolobus elatus 2010
Cylindrolobus elisheae 2010 Philippines (Luzon)
Cylindrolobus erythrostictus 1983
Cylindrolobus exappendiculatus 1983
Cymbidium eburneum 1847 Sec. Cyperorchis Himalaya to Hainan 15758 24
Cymbidium elegans var. elegans 2009 Himalaya to China (SW. Sichuan, Yunnan) 3
Cymbidium elegans 1833 Sec. Cyperorchis Himalaya to SC. China 60 8
Cymbidium elegans var. lushuiense 2006 China (SW. Yunnan)
Cymbidium elongatum 1988 Sec. Floribundum Borneo (Sabah, Sarawak)
Cymbidium ensifolium 1799 Sec. Jensoa Indo-China to Temp. E. Asia and Philippines (Luzon) 1260 42
Cymbidium erythraeum var. flavum 2009 China (Yunnan) 1
Cymbidium erythraeum var. erythraeum Himalaya to SC. China
Cymbidium erythraeum 1858 Sec. Cyperorchis Himalaya to SC. China 44 19
Cymbidium erythrostylum 1905 Sec. Annamaea Vietnam 7998 14
Cynorkis elegans 1888 SC. Madagascar
Cynorkis elephantina 2017 Madagascar
Cynorkis epiphytica 2017 N. Madagascar
Cynorkis ericophila 2007 N. Madagascar
Cynorkis exilis 1915 Réunion
Cypripedium elatum 1825
Cypripedium elegans 1886 E. Nepal to China (NW. Yunnan) 9
Cyrtochilum edwardii 1917 Sec. Myanthium W. Ecuador 235 3
Cyrtochilum englerianum 1917 Colombia
Cyrtochilum examinans 1917 Sec. Cimicifera Colombia to N. Venezuela
Cyrtochilum exasperatum 1917 Colombia
Cyrtopodium eugenii 1881 Brazil to Bolivia 3
Cyrtorchis erythraeae 1918 Eritrea to Ethiopia
Dactylorhiza elata 1962 W. Europe to W. Medit. 10 6
Dactylorhiza elata subsp. elata SW. Spain, NW. Africa
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis 1962 W. & SW. Europe 10
Dactylorhiza euxina subsp. armeniaca 2004 E. Turkey
Dactylorhiza euxina 1981 NE. Turkey to Caucasus 2
Dactylorhiza euxina subsp. euxina NE. Turkey to Caucasus
Deiregyne eriophora 1982 Mexico to Guatemala
Demorchis effusa 2019
Dendrobium eboracense 1894 Sec. Crumenata Bismarck Arch.
Dendrobium echinocarpum 1912 Sec. Cadetia Subsec. Cadetia Papua New Guinea to Bismarck Arch. 4
Dendrobium ecolle 1904 Maluku (Ambon)
Dendrobium efogiense 2008 Sec. Biloba Papua New Guinea
Dendrobium elatum 1912 Sec. Grastidium New Guinea
Dendrobium elineae 2019
Dendrobium elliottianum 2009 Sec. Stachyobium Thailand 18
Dendrobium ellipsophyllum 1951 Sec. Distichophyllae China (SE. Yunnan) to Indo-China 1 28
Dendrobium elongaticolle 1921 Caroline Is. (Palau)
Dendrobium elongatum 1830 Jawa
Dendrobium elongatum var. orientale 1910 E. Jawa 3
Dendrobium elongatum var. elongatum W. Jawa
Dendrobium emarginatum 1933 Society Is. (Tahiti, Moorea, Raiatea)
Dendrobium endertii 1931 Sec. Calcarifera Borneo 16
Dendrobium engae 1979 Sec. Latouria Papua New Guinea 40 5
Dendrobium enigmaticum Sec. Spatulata Papua New Guinea
Dendrobium ephemerum 1917 Sec. Crumenata Sulawesi to Maluku
Dendrobium epiphyticum 2014 New South Wales
Dendrobium equitans 1910 Sec. Crumenata Taiwan (Lan Yü) to Philippines 12
Dendrobium erectifolium 1908 Sec. Biloba New Guinea 7
Dendrobium erectilobum 2015 Sec. Latouria New Guinea
Dendrobium erectopatens 1911 Sec. Grastidium New Guinea
Dendrobium erectum 1912 Sec. Grastidium New Guinea
Dendrobium eriiflorum 1851 Himalaya to W. Indo-China, Jawa to Lesser Sunda Is. 12
Dendrobium eriopexis 1905 Sec. Grastidium Bismarck Arch.
Dendrobium erostelle 1985 Sec. Stachyobium Thailand
Dendrobium erosum 1830 Sec. Calyptrochilus Thailand to Vanuatu 2 5
Dendrobium erubescens 1912 Sec. Grastidium New Guinea
Dendrobium erythraeum 2003 Sec. Rhizobium Papua New Guinea 18 5
Dendrobium erythropogon 1885 Borneo
Dendrobium erythrosema 2011 Sulawesi 9
Dendrobium escritorii 1915 Sec. Crumenata Philippines (Luzon) 2
Dendrobium eserre 1985 Sec. Stachyobium Thailand 5
Dendrobium esuriens 1860 Jawa
Dendrobium eumelinum 1923 Sec. Calyptrochilus New Guinea
Dendrobium eungellensis 2014 Sec. Australorchis Queensland
Dendrobium eurorum 1915 Philippines
Dendrobium euryanthum 1905 Sec. Latouria Papua New Guinea 1
Dendrobium exasperatum 1912 Sec. Grastidium New Guinea
Dendrobium exile 1906 Sec. Crumenata China (S. Yunnan) to Indo-China 20
Dendrobium exilifolium 1934 Sumatera (G. Sipisopiso)
Dendrobium eximium 1905 Sec. Latouria New Guinea 27 4
Dendrobium extra-axillare 1912 Sec. Grastidium New Guinea
Dendrobium eymanum 2005 Sec. Latouria W. New Guinea
Dendrochilum ecallosum 1920 Philippines (Catanduanes) 1
Dendrochilum ecucullatum 2017 Philippines 2
Dendrochilum edanoi 1938 Philippines (Palawan)
Dendrochilum edentulum 1825 Sec. Platyclinis W. Jawa, Sulawesi
Dendrochilum edentulum var. edentulum W. Jawa
Dendrochilum edentulum var. patentibracteatum 1933 Sulawesi
Dendrochilum elegans 1911 Subgen. Platyclinis Sec. Eurybrachium Sumatera
Dendrochilum elmeri 1912 Philippines (Mindanao: Mt. Apo)
Dendrochilum erectilabium 1996 Subgen. Platyclinis Sec. Platyclinis Sulawesi 17
Dendrochilum ewae 2014 Philippines 1
Dendrochilum exalatum 1904 Subgen. Platyclinis Sec. Platyclinis Sumatera to W. Jawa
Dendrochilum exasperatum 1920 Borneo (Sabah, Sarawak)
Dendrochilum exiguum 1997 Philippines (Luzon: Mt. Camarotis)
Dendrochilum exile 1908 Philippines (Mindoro: Mt. Halcon) 1
Dendrochilum eximium 1952 Sec. Acoridium Philippines (Luzon, Mindoro)
Dendrochilum eymae 1996 Sulawesi
Diaphananthe eggelingii 1989 SW. Uganda
Dichaea ecuadorensis 1921 Sec. Pseudodichaea Ecuador 2
Dichaea elianae 2010 Sec. Dichaeopsis Brazil (Espírito Santo)
Dichaea eligulata 1994 Sec. Dichaea Costa Rica to Panama
Dichaea elliptica 2002 Sec. Dichaeopsis C. America
Dichaea escobariana 1993 Sec. Dichaeopsis Colombia to NW. Ecuador
Diglyphosa elmeri 1912 Philippines (Mindanao)
Dilochia elmeri 1912 Philippines
Dilomilis elata 1961 E. Cuba, Jamaica
Dimerandra elegans 1986 Trinidad, Costa Rica to S. Trop. America 6
Dimerandra emarginata 1934 S. Mexico to Trinidad and Brazil 17
Diodonopsis erinacea 2001 Subgen. Pygmaeia Sec. Pygmaeae Costa Rica to Ecuador 4 22
Dipodium elatum 1908 Sec. Dipodium New Guinea
Dipodium elegans 1900 Sumatera
Dipodium elegantulum 1991 Queensland
Dipodium ensifolium 1865 N. & NE. Queensland
Disa ecalcarata 1999 SW. Cape Prov. (Constantiaberg)
Disa elegans 1865 Sec. Disella SW. Cape Prov. 2
Disa eminii 1894 Subgen. Hircicornes Sec. Hircicornes Rwanda to Zambia
Disa engleriana 1902 Sec. Micranthae Tanzania to S. Trop. Africa
Disa equestris 1865 Sec. Stenocarpa Trop. Africa
Disa erubescens 1895 Sec. Micranthe Trop. Africa
Disa erubescens subsp. carsonii 1981 Tanzania to Zambia
Disa erubescens subsp. erubescens Trop. Africa
Disa esterhuyseniae 1981 WSW. Cape Prov.
Disa extinctoria 1881 Sec. Micranthae Northern Prov., Swaziland
Disperis egregia 1952 Tanzania (E. Usambara Mts.)
Disperis elaphoceras 1986 Tanzania
Disperis erucifera 1936 N. Madagascar
Diuris eborensis 2006 New South Wales 1
Diuris eburnea 2006 SW. Australia
Diuris emarginata 1810 SW. Australia 1
Diuris emarginata var. emarginata SW. Australia
Diuris emarginata var. pauciflora 1971 SW. Australia
Diuris exitela 1991 Queensland
Dracula erythrochaete 1978 Subgen. Dracula Sec. Dracula Subsec. Dracula Costa Rica to W. Panama 1 15
Dracula erythrocodon 2007 Subgen. Sodiroa Ecuador 2 4
Dracula exasperata 1989 SW. Colombia 3
Drakaea elastica 1840 SW. Australia
Dresslerella elvallensis 1976 Subgen. Dresslerella Panama 1
Dressleria eburnea 1975 Nicaragua to Costa Rica
Dryadella edwallii 1978 SE. & S. Brazil 10
Dryadella elata 1978 WC. & C. Ecuador 8
Dryadella espirito-santensis 1978 Brazil (Espírito Santo)
Echinorhyncha ecuadorensis 2005 Ecuador (Pichincha)
Echinosepala expolita 2017 Costa Rica
Elleanthus ecallosus 2017 Panama
Elleanthus ecuadorensis 1978 Ecuador
Elleanthus emberanus 2016 Colombia
Elleanthus embreei 2014 Ecuador
Elleanthus ensatus 1863 W. South America to NW. Venezuela
Elleanthus escobarii 1996 Colombia 1
Encyclia elegantula 2004 Panama to NW. Venezuela
Encyclia enriquearcilae 2018 Null
Epidendrum eburneum 1867 C. America 8 2
Epidendrum echinatum 1977 Ecuador
Epidendrum eduardo-perezii 2013 Mexico (Oaxaca)
Epidendrum edwardsii 1932 Honduras
Epidendrum effusipetalum 2018
Epidendrum elatum 1943