Species (41)

Genus - Species - - Year Subgenus Section Subsection Series Distribution #descendants #photos
Diodonopsis anachaeta 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae W. South America 2
Diodonopsis erinacea 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae Costa Rica to Ecuador 4 23
Diodonopsis hoeijeri 2001 Pygmaeia Sec. Aphanes Colombia to SE. Ecuador 6
Diodonopsis pterygiophora 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae Colombia (Antioquia)
Diodonopsis pygmaea 2001 Pygmaeia Sec. Pygmaeae Costa Rica to NW. Ecuador
Masdevallia amaluzae 1978 Pygmaeia S. Ecuador 5
Masdevallia andreae 2009 Pygmaeia Sec. Amaluzae Colombia
Masdevallia aphanes 1985 Pygmaeia Sec. Aphanes Ecuador to Peru
Masdevallia audax 1986 Pygmaeia Sec. Amaluzae Peru
Masdevallia aurorae 1993 Pygmaeia Sec. Amaluzae Peru
Masdevallia berthae 1989 Pygmaeia Sec. Aphanes Ecuador (Morona-Santiago)
Masdevallia carmenensis 1978 Pygmaeia Ecuador (Morona-Santiago)
Masdevallia chaucana 2005 Pygmaeia Ecuador (Azuay)
Masdevallia chimboensis 1925 Pygmaeia Sec. Amaluzae Colombia (Valle del Cauca) 1
Masdevallia collantesii 1998 Pygmaeia Sec. Amaluzae Peru
Masdevallia expers 1988 Pygmaeia Sec. Aphanes SE. Ecuador (Cord. del Cóndor)
Masdevallia gemmula 2014 Pygmaeia Sec. Aphanes Ecuador (Morona-Santiago)
Masdevallia henniae 1994 Pygmaeia Sec. Aphanes Ecuador (Zamora-Chinchipe)
Masdevallia indecora 1991 Pygmaeia Sec. Aphanes Colombia (Antioquia)
Masdevallia lynniana 2004 Pygmaeia Ecuador (Zamora-Chinchipe) 1
Masdevallia manchinazae 1989 Pygmaeia Ecuador (Morona-Santiago)
Masdevallia mataxa 1993 Pygmaeia Ecuador (Zamora-Chinchipe) 1
Masdevallia mentosa 1978 Pygmaeia Sec. Aphanes Ecuador (Pastaza)
Masdevallia merinoi 1999 Pygmaeia Sec. Amaluzae Ecuador (Zamora-Chinchipe) 2
Masdevallia naranjapatae 1978 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerae Ecuador (Chomborazo) 2 3
Masdevallia olmosii 2003 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerae Panama
Masdevallia paquishae 1989 Pygmaeia SE. Ecuador to Peru
Masdevallia patula 1978 Pygmaeia SE. Ecuador 13
Masdevallia plantaginea 1896 Pygmaeia Sec. Aphanes SE. Ecuador to NC. Peru 1
Masdevallia pyknosepala 2000 Pygmaeia Sec. Amaluzae Peru
Masdevallia sanchezii 1980 Pygmaeia Sec. Amaluzae Ecuador (Morona-Santiago) 3
Masdevallia scalpellifera 1997 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerzae Ecuador (Zamora-Chinchipe)
Masdevallia schizopetala 1925 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerzae Costa Rica to Colombia, Bolivia
Masdevallia schizostigma 1998 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerzae Peru
Masdevallia scopaea 1984 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerzae Bolivia
Masdevallia setipes 1929 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerzae Bolivia
Masdevallia smallmaniana 2002 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerzae Panama, Ecuador (?) 7
Masdevallia strattoniana 2002 Pygmaeia Sec. Aphanes Ecuador (Zamora-Chinchipe)
Masdevallia trifurcata 1994 Pygmaeia Sec. Aphanes SE. Ecuador (Cord. del Cóndor) 6
Masdevallia vieirana 1989 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerae Colombia (Antiioquia) 2 5
Masdevallia zahlbruckneri 1921 Pygmaeia Sec. Zahlbrucknerae C. America to W. Ecuador 1 6