Genus Acriopsis
Show images only?
(1-6 of 6)
Acriopsis densiflora
Acriopsis floribunda
Acriopsis indica
Acriopsis liliifolia
Acriopsis liliifolia var. liliifolia
Acriopsis ridleyi