ResearchSubfamily:
  Asclepiadoideae
Tribe:
  Asclepiadeae
Subtribe:
  Asclepiadinae
Genus: Asclepias:
  list  |   images

Common Name: rush milkweed, desert milkweed, ajamete,
None
Asclepias subulata
Photo: Stan Shebs
Asclepias subulata
Photo: Stan Shebs
more ...