ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Vandeae
Subtribe:
  Aeridinae
Genus: Brachypeza:
  list  |   images

Common Name: เอื้องนกเผือก
None
Brachypeza laotica
Photo: Kurt Keller
Brachypeza laotica
Photo: Somsak Jitsupha
Brachypeza laotica
Photo: Kurt Keller
Brachypeza laotica
Photo: Kurt Keller
Brachypeza laotica
Photo: Somsak Jitsupha
Brachypeza laotica
Photo: Somsak Jitsupha
Brachypeza laotica
Photo: Kurt Keller
more ...