Bromeliads Cactus Orchids Others   ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Cymbidieae
Subtribe:
  Stanhopeinae
Genus: Acineta:
  list  |   images
Acineta densa
Photo: Américo Pereira
Acineta densa
Photo: Kresly Pineda
Acineta densa
Photo: Renato Calvetti
Acineta densa
Photo: Kresly Pineda
Acineta densa
Photo: Kresly Pineda
Acineta densa
Photo: Américo Pereira
more ...