ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Caudatae:
  list  |   images
Dracuvallia Yellow Ghost Masdevallia triangularis × Dracula lotax
Dracuvallia Dracula's Bane Masdevallia triangularis × Dracula vampira
Masdevallia Sunny Angel * Masdevallia triangularis × Masdevallia Angel Frost
Masdevallia Angel Fire Masdevallia triangularis × Masdevallia ayabacana
Masdevallia Firebrand * Masdevallia triangularis × Masdevallia barlaeana
Masdevallia Trioptera Masdevallia triangularis × Masdevallia caloptera
Masdevallia Teipels Stardust * Masdevallia triangularis × Masdevallia caudata
Masdevallia Razzle Dazzle * Masdevallia triangularis × Masdevallia datura
Masdevallia Sabine Masdevallia triangularis × Masdevallia exquisita
Masdevallia Teipels Tritoi * Masdevallia triangularis × Masdevallia gilbertoi
Masdevallia Madame Mathys Masdevallia triangularis × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Sam Bridge Masdevallia triangularis × Masdevallia Gwendoline
Masdevallia Teipels Triglyphica Masdevallia triangularis × Masdevallia hieroglyphica
Masdevallia Curly Burton * Masdevallia triangularis × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Paradise Sunset Masdevallia triangularis × Masdevallia ignea
Masdevallia Pollyana Masdevallia triangularis × Masdevallia infracta
Masdevallia Galaxy Masdevallia triangularis × Masdevallia Kimballiana
Masdevallia Janet Richardson Masdevallia triangularis × Masdevallia lilacina
Masdevallia Teipels Floh * Masdevallia triangularis × Masdevallia lychniphora
Masdevallia Patsy Stone Masdevallia triangularis × Masdevallia Marguerite
Masdevallia Little Egypt Masdevallia triangularis × Masdevallia mendozae
Masdevallia Maui Sunrise Masdevallia triangularis × Masdevallia Orange Delight
Masdevallia Loving Cup Masdevallia triangularis × Masdevallia Orange Ice
Masdevallia Ayers Rock Masdevallia triangularis × Masdevallia panguiensis
Masdevallia Red Panda * Masdevallia triangularis × Masdevallia princeps
Masdevallia Star Struck Masdevallia triangularis × Masdevallia pumila
Masdevallia Adrian Kalb Masdevallia triangularis × Masdevallia rimarima-alba
Masdevallia Sunbeam Masdevallia triangularis × Masdevallia strobelii
Masdevallia Lollipop * Masdevallia triangularis × Masdevallia uniflora
Masdevallia Copper Angel * Masdevallia triangularis × Masdevallia veitchiana
Masdevallia × wubbenii * Masdevallia triangularis × Masdevallia wageneriana
Masdevallia Wheatley Field Gem Masdevallia triangularis × Masdevallia yungasensis
Masdevallia Davina Masdevallia amabilis × Masdevallia triangularis
Masdevallia Mem. Peter Stebbing Masdevallia Antizana × Masdevallia triangularis
Masdevallia Zoe Masdevallia Aquarius × Masdevallia triangularis
Masdevallia Tom Stoneley Masdevallia Bella Donna × Masdevallia triangularis
Masdevallia Tuakau Candy * Masdevallia calocodon (syn) × Masdevallia triangularis
Masdevallia Avalon Pellegrini Masdevallia Chaparana × Masdevallia triangularis
Masdevallia Wally Bernstein * Masdevallia chaparensis × Masdevallia triangularis
Masdevallia Cassiope * Masdevallia coccinea × Masdevallia triangularis
Masdevallia Goldfinch Masdevallia constricta × Masdevallia triangularis
Masdevallia Teipels Coppertri * Masdevallia Copperwing × Masdevallia triangularis
Masdevallia Tuakau Goldstrike Masdevallia davisii × Masdevallia triangularis
Masdevallia Twinkle Dean Masdevallia Dean Haas × Masdevallia triangularis
Masdevallia Peter Raven Masdevallia decumana × Masdevallia triangularis
Masdevallia Geraldine Masdevallia dynastes × Masdevallia triangularis
Masdevallia Falcon Masdevallia Falcata × Masdevallia triangularis
Masdevallia Fairytale Gold Masdevallia Fancy Pants × Masdevallia triangularis
Masdevallia Leslie Eiler * Masdevallia Firecracker × Masdevallia triangularis
Masdevallia Peachie Masdevallia floribunda × Masdevallia triangularis
Masdevallia Kathryn Pruss Zeltwanger Masdevallia fraseri (syn) × Masdevallia triangularis
Masdevallia Tiger Bay * Masdevallia Golden Tiger × Masdevallia triangularis
Masdevallia Betsy Crowell Masdevallia Grouse × Masdevallia triangularis
Masdevallia Tarnie Masdevallia Hani × Masdevallia triangularis
Masdevallia Golden Triangle Masdevallia Inca Prince × Masdevallia triangularis
Masdevallia Delta Star Masdevallia instar × Masdevallia triangularis
Masdevallia Bright Spice Masdevallia John Leathers × Masdevallia triangularis
Masdevallia Teipels Marytri Masdevallia Mary Staal × Masdevallia triangularis
Masdevallia Dawn Monarch Masdevallia Monarch × Masdevallia triangularis
Masdevallia Walnut Valley Masdevallia murex × Masdevallia triangularis
Masdevallia Canary Masdevallia Peach Fuzz × Masdevallia triangularis
Masdevallia Indian Summer Masdevallia Prince Charming × Masdevallia triangularis
Masdevallia Doris Masdevallia racemosa × Masdevallia triangularis
Masdevallia Meadowlark Masdevallia Sunny Angel × Masdevallia triangularis
Masdevallia Panama Nazarene Masdevallia Sunset Jaguar × Masdevallia triangularis
Masdevallia Bermuda Triangle Masdevallia Sunspot × Masdevallia triangularis
Masdevallia Trikonasana Masdevallia vargasii × Masdevallia triangularis
Masdevallia Heidi Masdevallia wageneriana × Masdevallia triangularis
Masdevallia Teipels Kupfer * Masdevallia welischii × Masdevallia triangularis
Masdevallia Rose Pellegrini Masdevallia zahlbruckneri × Masdevallia triangularis
Masdevallia triangularis
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia triangularis
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
Masdevallia triangularis
Photo: Piotr Kazimierz Dobrzyński
Masdevallia triangularis
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia triangularis
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia triangularis
Photo: La Canopée Orchidées
Masdevallia triangularis
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
Masdevallia triangularis
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia triangularis
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia triangularis
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
more ...