ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Nidificia:
  list  |   images
Masdevallia nidifica
Photo: Daniel Mclaren
alba?
Masdevallia nidifica
Photo: Tomas Bajza
Masdevallia nidifica
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
Masdevallia nidifica
Photo: Gerrit Verhellen‎
f. alba
Masdevallia nidifica
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
Masdevallia nidifica
Photo: Raoul CERE
Masdevallia nidifica
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
Masdevallia nidifica
Photo: Raoul CERE
Masdevallia nidifica
Photo: Raoul CERE
Masdevallia nidifica
Photo: Sebastian Moreno
Masdevallia nidifica
Photo: Gerrit Verhellen‎
f. alba
Masdevallia nidifica
Photo: Gerrit Verhellen‎
f. alba
Masdevallia nidifica
Photo: Pavel- Eclesia- Holub
Masdevallia nidifica
Photo: David Haelterman
more ...