ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Saltatrices:
  list  |   images
Masdevallia Polish Petunia Masdevallia hirtzii × Masdevallia foetens
Masdevallia Jan Ensign Masdevallia hirtzii × Masdevallia mendozae
Masdevallia John Carr Masdevallia hirtzii × Masdevallia Monarch
Masdevallia Buscal Mandarine * Masdevallia amabilis × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Orange Delight Masdevallia Angel Frost × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Milky Way Masdevallia coccinea × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Mini Sun Masdevallia Cynthia × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Stephany Vera Masdevallia deformis × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Orange Bounty Masdevallia Hortensia × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Panama Coral * Masdevallia ignea × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Alex Barty Masdevallia lehmannii × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Titania Masdevallia macrura × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Patricia Fyfe Masdevallia Night Shade × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Friar Tuck Masdevallia oscitans × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Tuxedo Masdevallia patriciana × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Lucianne Phillips Masdevallia Prince Charming × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Enez Sun * Masdevallia striatella × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Pot of Gold * Masdevallia strobelii × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Curly Burton * Masdevallia triangularis × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Southern Sun * Masdevallia veitchiana × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Teipels Goldpokal * Masdevallia welischii × Masdevallia hirtzii
Porrovallia Phil Jesup * Porroglossum muscosum × Masdevallia hirtzii
Masdevallia hirtzii
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia hirtzii
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia hirtzii
Photo: Matthias Wystub
Masdevallia hirtzii
Photo: Matthias Wystub
Masdevallia hirtzii
Photo: Wiel Driessen
Masdevallia hirtzii
Photo: Matthias Wystub
Masdevallia hirtzii
Photo: Torsten Kleffmann
Masdevallia hirtzii
Photo: Matthias Wystub
more ...