ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Masdevallia:
  list  |   images
Masdevallia Panama Pink Masdevallia glandulosa × Masdevallia decumana
Masdevallia Alicia Masdevallia glandulosa × Masdevallia guttulata
Masdevallia Jungle Red Masdevallia glandulosa × Masdevallia ignea
Masdevallia Pony Tails Masdevallia glandulosa × Masdevallia macrura
Masdevallia Pat McCauley Masdevallia glandulosa × Masdevallia papillosa
Masdevallia Taffeta Masdevallia glandulosa × Masdevallia setacea
Masdevallia Susan Fox Masdevallia glandulosa × Masdevallia Tom Thumb
Masdevallia Hilary Masdevallia glandulosa × Masdevallia wuelfinghoffiana
Masdevallia Katie Masdevallia amabilis × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Maeldune Starburst Masdevallia Anai × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Celtic Frost Masdevallia Angel Frost × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Pink Rainbow Masdevallia asterotricha × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Heiko Greffier * Masdevallia barlaeana × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Anai Masdevallia chuspipatae × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Rose-Mary * Masdevallia coccinea × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Mardi Gras Masdevallia Copper Angel × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Cynthia Hindley Masdevallia Davina × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Teipels Davigland * Masdevallia davisii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Teipels Glandufalc * Masdevallia Falcata × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Teipels Falcogland * Masdevallia Falcon's Gold × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Plum Wine Masdevallia floribunda × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Teipels Spätzünder * Masdevallia Heathii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Mimi Masdevallia idae × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Amancay Masdevallia paivaeana × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Lucy Brown Masdevallia Pat Akehurst × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Pinky Masdevallia Peach Fuzz × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Enrique Leon Masdevallia prodigiosa × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Eon Masdevallia Rebecca × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Lavender Ice Masdevallia Redwing × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Snow Cone * Masdevallia rex × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Lucky Dip Masdevallia Southern Sun × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Panama Orange Masdevallia Staalight × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Senga Masdevallia Stella × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Peppermint Surprise Masdevallia striatella × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Confetti * Masdevallia strobelii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Maui Jewel Masdevallia tonduzii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Madame Mathys Masdevallia triangularis × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Amethyst * Masdevallia uniflora × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Whiskers Masdevallia veitchiana × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Teipels Glandweli * Masdevallia welischii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia glandulosa
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia glandulosa
Photo: Tom Mirenda
Masdevallia glandulosa
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia glandulosa
Photo: Hiro Takenouchi
Masdevallia glandulosa
Photo: Wiel Driessen
Masdevallia glandulosa
Photo: Manuel Lucas
Masdevallia glandulosa
Photo: Raoul CERE
Masdevallia glandulosa
Photo: Manuel Lucas
Masdevallia glandulosa
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia glandulosa
Photo: Raoul CERE
Masdevallia glandulosa
Photo: Hiro Takenouchi
more ...