ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Masdevallia:
  list  |   images
Dracuvallia Ariel Masdevallia exquisita × Dracula cordobae
Masdevallia Thea Masdevallia exquisita × Masdevallia ionocharis
Dracuvallia Angelique Dracula Quasimodo × Masdevallia exquisita
Masdevallia Bolivia Beauty Masdevallia Carousel × Masdevallia exquisita
Masdevallia Paul Martinod * Masdevallia coccinea × Masdevallia exquisita
Masdevallia Cameo Masdevallia Confetti × Masdevallia exquisita
Masdevallia Maui Veil Masdevallia Copper Angel × Masdevallia exquisita
Masdevallia Maeldune Star Masdevallia Copperwing × Masdevallia exquisita
Masdevallia Twinkle Bells Masdevallia datura × Masdevallia exquisita
Masdevallia Maeldune Dream Masdevallia Falcon's Gold × Masdevallia exquisita
Masdevallia Maeldune Eruption * Masdevallia Falkhoe × Masdevallia exquisita
Masdevallia Fire and Ice Masdevallia floribunda × Masdevallia exquisita
Masdevallia Chloe Marie Masdevallia fraseri (syn) × Masdevallia exquisita
Masdevallia Forever Young Masdevallia infracta × Masdevallia exquisita
Masdevallia Mem. John Schwind Masdevallia June Winn × Masdevallia exquisita
Masdevallia Papa's Sweetie Pie Masdevallia lamprotyria × Masdevallia exquisita
Masdevallia Duncan Butler * Masdevallia Mary Montagu × Masdevallia exquisita
Masdevallia Exquisite Mary * Masdevallia Mary Staal × Masdevallia exquisita
Masdevallia Bright Eye Masdevallia Misfit × Masdevallia exquisita
Masdevallia Nuthatch Masdevallia pachyura × Masdevallia exquisita
Masdevallia Isabella Masdevallia paivaeana × Masdevallia exquisita
Masdevallia Maeldune Sun Masdevallia Peach Fuzz × Masdevallia exquisita
Masdevallia Osage Masdevallia pulcherrima × Masdevallia exquisita
Masdevallia Phoebe Summer Masdevallia rex × Masdevallia exquisita
Masdevallia Lynnie Masdevallia Rose-Mary × Masdevallia exquisita
Masdevallia Kinglet Masdevallia sprucei × Masdevallia exquisita
Masdevallia Cathy Peabody Masdevallia striatella × Masdevallia exquisita
Masdevallia Conejo Pintado Masdevallia Sunset Jaguar × Masdevallia exquisita
Masdevallia Lemon Pie Masdevallia Sunspot × Masdevallia exquisita
Masdevallia Sabine Masdevallia triangularis × Masdevallia exquisita
Masdevallia Toyoki Kawatsura Masdevallia Tuakau Candy × Masdevallia exquisita
Masdevallia Teipels Veiquisita * Masdevallia veitchiana × Masdevallia exquisita
Masdevallia Teipels Weliquisita * Masdevallia welischii × Masdevallia exquisita
Masdevallia exquisita
Photo: Laszlo Illes
Masdevallia exquisita
Photo: Billy Pinnix
Masdevallia exquisita
Photo: Alexander Hirtz
Masdevallia exquisita
Photo: Billy Pinnix
Masdevallia exquisita
Photo: Wiel Driessen
Masdevallia exquisita
Photo: Pim Little
Masdevallia exquisita
Photo: Laszlo Illes
more ...