ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Coccineae:
  list  |   images
Masdevallia Pixie Gold Masdevallia davisii × Masdevallia caudata
Masdevallia Incan Sun * Masdevallia davisii × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Tricia Garner Masdevallia davisii × Masdevallia chuspipatae
Masdevallia Cinnamon Gold Masdevallia davisii × Masdevallia decumana
Masdevallia Sol del Medio Dia * Masdevallia davisii × Masdevallia floribunda
Masdevallia Teipels Davigland * Masdevallia davisii × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Elven Magic * Masdevallia davisii × Masdevallia infracta
Masdevallia Elven Poppies Masdevallia davisii × Masdevallia Kimball's Kissin' Cousin
Masdevallia Golden Wings Masdevallia davisii × Masdevallia Kimballiana
Masdevallia Toltec Gold Masdevallia davisii × Masdevallia macrura
Masdevallia Gwendoline Masdevallia davisii × Masdevallia Maryann
Masdevallia Pat Allwood Masdevallia davisii × Masdevallia mendozae
Masdevallia Magic of OZ Masdevallia davisii × Masdevallia Monarch
Masdevallia davisii-notosibirica * Masdevallia notosibirica (syn) × Masdevallia notosibirica
Masdevallia Aidita Tosi Masdevallia davisii × Masdevallia rex
Masdevallia Goldbug Masdevallia davisii × Masdevallia sanctae-inesae
Masdevallia Speckles Masdevallia davisii × Masdevallia stenorhynchos
Masdevallia Cape Gold Masdevallia davisii × Masdevallia strobelii
Masdevallia Jessie Winn Masdevallia davisii × Masdevallia tovarensis
Masdevallia Tuakau Goldstrike Masdevallia davisii × Masdevallia triangularis
Masdevallia Janet Halcrow Masdevallia davisii × Masdevallia trochilus
Masdevallia × gairiana Masdevallia davisii × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Gairiana Masdevallia davisii × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Rainbow Masdevallia amabilis × Masdevallia davisii
Masdevallia Violet Frost Masdevallia Angel Frost × Masdevallia davisii
Masdevallia Carl Djerassi Masdevallia coccinea × Masdevallia davisii
Masdevallia Aquarius * Masdevallia constricta × Masdevallia davisii
Masdevallia Autumn Glow Masdevallia Falcata × Masdevallia davisii
Masdevallia Tiger Butter Masdevallia Golden Tiger × Masdevallia davisii
Masdevallia Paradise Gold Masdevallia Heathii × Masdevallia davisii
Masdevallia Harvest Moon Masdevallia Sunbeam × Masdevallia davisii
Masdevallia davisii
Photo: John Stuckert
Masdevallia davisii
Photo: Américo Pereira
Masdevallia davisii
Photo: Américo Pereira
Masdevallia davisii
Photo: Raoul CERE
Masdevallia davisii
Photo: Américo Pereira
Masdevallia davisii
Photo: fredy.
Masdevallia davisii
Photo: Raoul CERE
Masdevallia davisii
Photo: Raoul CERE
more ...