ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Masdevallia:
  list  |   images
Diovallia Tinker Belles Masdevallia datura × Diodonopsis erinacea
Masdevallia Teipels Vanilleeis * Masdevallia datura × Masdevallia Copper Angel
Masdevallia Twinkle Bells Masdevallia datura × Masdevallia exquisita
Masdevallia Darya-i-nur Masdevallia datura × Masdevallia fraseri (syn)
Masdevallia Speckled Treasure Masdevallia datura × Masdevallia Myra
Masdevallia Hirasaki Masdevallia datura × Masdevallia notosibirica
Masdevallia Ximena Neira Masdevallia datura × Masdevallia rex
Masdevallia Judy Adams Masdevallia datura × Masdevallia rosea
Masdevallia El Dorado * Masdevallia datura × Masdevallia uniflora
Masdevallia Alyssa Maria * Masdevallia datura × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Night Shade * Masdevallia Angel Frost × Masdevallia datura
Masdevallia Coconut Ice Masdevallia barlaeana × Masdevallia datura
Masdevallia Mount Feathertop Masdevallia Bella Donna × Masdevallia datura
Masdevallia Night Stripes * Masdevallia calocodon (syn) × Masdevallia datura
Masdevallia Mariomaska Masdevallia chaparensis × Masdevallia datura
Masdevallia Twinkle Toes Masdevallia Claret Chalice × Masdevallia datura
Masdevallia Bella Donna * Masdevallia coccinea × Masdevallia datura
Masdevallia White Swallow Masdevallia constricta × Masdevallia datura
Masdevallia Stardust * Masdevallia decumana × Masdevallia datura
Masdevallia Teresa Gillbanks Masdevallia Falcata × Masdevallia datura
Masdevallia Agi Halls Masdevallia Harlequin × Masdevallia datura
Masdevallia Heart-Throb Masdevallia Heathii × Masdevallia datura
Masdevallia Morning Dew Masdevallia ignea × Masdevallia datura
Masdevallia Mem. Wilhelm Teipel * Masdevallia infracta × Masdevallia datura
Masdevallia Kimbadat * Masdevallia Kimballiana × Masdevallia datura
Masdevallia Razzle Dazzle * Masdevallia triangularis × Masdevallia datura
Masdevallia Apricot Moon * Masdevallia welischii × Masdevallia datura
Masdevallia datura
Photo: Davy's cloud forest jewels
Masdevallia datura
Photo: David Haelterman
Masdevallia datura
Photo: Gilberto Merino
Masdevallia datura
Photo: Davy's cloud forest jewels
more ...