ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Saltatrices:
  list  |   images
Masdevallia Rodensue Masdevallia constricta × Masdevallia agaster
Masdevallia White Swallow Masdevallia constricta × Masdevallia datura
Masdevallia Aquarius * Masdevallia constricta × Masdevallia davisii
Masdevallia Mike Carrión Masdevallia constricta × Masdevallia decumana
Masdevallia Snow Leopard Masdevallia constricta × Masdevallia guttulata
Masdevallia Janice Tucker Masdevallia constricta × Masdevallia Hirasaki
Masdevallia Priscilla Lundblad Masdevallia constricta × Masdevallia pinocchio
Masdevallia Ghost Buster Masdevallia constricta × Masdevallia rex
Masdevallia Moonflower Masdevallia constricta × Masdevallia tonduzii
Masdevallia Goldfinch Masdevallia constricta × Masdevallia triangularis
Masdevallia Peach Fuzz * Masdevallia constricta × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Ted Khoe * Masdevallia constricta × Masdevallia welischii
Masdevallia Fuzzy Navel Masdevallia Angel Frost × Masdevallia constricta
Masdevallia Anna-Claire Masdevallia angulifera × Masdevallia constricta
Masdevallia Inca Snow Masdevallia coccinea × Masdevallia constricta
Masdevallia Keiko Komoda Masdevallia Copper Angel × Masdevallia constricta
Masdevallia Camano Flame Masdevallia Dean Haas × Masdevallia constricta
Masdevallia Falcon's Gold * Masdevallia Falcon Sunrise × Masdevallia constricta
Masdevallia Staalight Masdevallia Harlequin × Masdevallia constricta
Masdevallia Peaches and Cream * Masdevallia ignea × Masdevallia constricta
Masdevallia Bill Jacobs Masdevallia Kimballiana × Masdevallia constricta
Masdevallia Machu Delight Masdevallia Machu Picchu × Masdevallia constricta
Masdevallia Topaz Masdevallia Marguerite × Masdevallia constricta
Masdevallia White Angel Masdevallia Mary Staal × Masdevallia constricta
Masdevallia Dawn Glow Masdevallia melanoxantha × Masdevallia constricta
Masdevallia Barbara Mann Masdevallia mendozae × Masdevallia constricta
Masdevallia Sunny Delight Masdevallia Monarch × Masdevallia constricta
Masdevallia Golden Trumpet Masdevallia Peach Fuzz × Masdevallia constricta
Masdevallia Marianita León Masdevallia peristeria × Masdevallia constricta
Masdevallia Pixie Pearl Masdevallia Redwing × Masdevallia constricta
Masdevallia Hana Nguyen Masdevallia Ruby Slippers × Masdevallia constricta
Masdevallia Elfriedchen Masdevallia strobelii × Masdevallia constricta
Masdevallia Else Teipel * Masdevallia tovarensis × Masdevallia constricta
Masdevallia Inca Gold Masdevallia Urubamba × Masdevallia constricta
Masdevallia Teipels Amethyst Masdevallia Veilchen × Masdevallia constricta
Masdevallia constricta
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia constricta
Photo: André van Weeghel
Masdevallia constricta
Photo: Karola Mkm
Masdevallia constricta
Photo: Gerardo Torres
Masdevallia constricta
Photo: Karola Mkm
Masdevallia constricta
Photo: Karola Mkm
Masdevallia constricta
Photo: Gilberto Merino
Masdevallia constricta
Photo: Michaelphose
more ...