ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Masdevallia:
  list  |   images
Masdevallia Teipels Super Jaguar * Masdevallia chaparensis × Masdevallia ayabacana
Masdevallia John Leathers Masdevallia chaparensis × Masdevallia calocodon (syn)
Masdevallia Nol van Oudgaarden Masdevallia chaparensis × Masdevallia colossus
Masdevallia Sunset Jaguar * Masdevallia chaparensis × Masdevallia Copper Angel
Masdevallia Mariomaska Masdevallia chaparensis × Masdevallia datura
Masdevallia Enchantment * Masdevallia chaparensis × Masdevallia decumana
Masdevallia Teipels Chapatoi * Masdevallia chaparensis × Masdevallia gilbertoi
Masdevallia Chameleon Masdevallia chaparensis × Masdevallia Harlequin
Masdevallia Resplendent Giant * Masdevallia chaparensis × Masdevallia macrura
Masdevallia Morning Glory * Masdevallia chaparensis × Masdevallia Marguerite
Masdevallia Stormy Weather Masdevallia chaparensis × Masdevallia Myra
Masdevallia Teipels Maxi Jaguar * Masdevallia chaparensis × Masdevallia princeps
Masdevallia Teipels Jaguar * Masdevallia chaparensis × Masdevallia regina
Masdevallia Tiedye Masdevallia chaparensis × Masdevallia rhodehameliana
Masdevallia Adrie Sijm Masdevallia chaparensis × Masdevallia rosea
Masdevallia Gisela Ipanaque Masdevallia chaparensis × Masdevallia Sun Dancer
Masdevallia Wally Bernstein * Masdevallia chaparensis × Masdevallia triangularis
Masdevallia Teipels Chapacandy * Masdevallia chaparensis × Masdevallia Tuakau Candy
Masdevallia Chaparana * Masdevallia chaparensis × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Geneva Spots Masdevallia chaparensis × Masdevallia White Swallow
Masdevallia Winter Blush * Masdevallia Angel Frost × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Hani * Masdevallia coccinea × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Teipels Leopard * Masdevallia Copperwing × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Incan Sun * Masdevallia davisii × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Jodie Tedesco Masdevallia Dean Haas × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Maeldune Magma Masdevallia Falcon's Gold × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Teipels Streifenhörnchen * Masdevallia garciae × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Golden Krieks Masdevallia infracta × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Mandy Masdevallia Monarch × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Night Chap Masdevallia Night Shade × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Chris Bettis Masdevallia Pixie Gold × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Myra Masdevallia uniflora × Masdevallia chaparensis
Masdevallia Red Panther Masdevallia welischii × Masdevallia chaparensis
Masdevallia chaparensis
Photo: Gilberto Merino
Masdevallia chaparensis
Photo: Duane McDowell
Masdevallia chaparensis
Photo: Warren Brooks
Masdevallia chaparensis
Photo: Warren Brooks
more ...