ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Caudatae:
  list  |   images
Masdevallia Spooky Masdevallia caudata × Masdevallia angulata
Masdevallia × shuttryana Masdevallia caudata × Masdevallia coccinea
Masdevallia Shuttryana * Masdevallia caudata × Masdevallia coccinea
Masdevallia Purple Condor Masdevallia caudata × Masdevallia decumana
Masdevallia Caudato-Estradae Masdevallia caudata × Masdevallia estradae
Masdevallia Hincksiae Masdevallia caudata × Masdevallia Gairiana
Masdevallia Henrietta Masdevallia caudata × Masdevallia ignea
Masdevallia Leopard Spots Masdevallia caudata × Masdevallia peristeria
Masdevallia Courtauldiana Masdevallia caudata × Masdevallia rosea
Masdevallia Pretty Woman Masdevallia caudata × Masdevallia setacea
Masdevallia Kimballiana * Masdevallia caudata × Masdevallia veitchiana
Masdevallia × geleniana Masdevallia caudata × Masdevallia xanthina
Masdevallia Geleniana Masdevallia caudata × Masdevallia xanthina
Masdevallia Janice Hanson Masdevallia Angel Frost × Masdevallia caudata
Masdevallia Eloise Harper * Masdevallia Bella Donna × Masdevallia caudata
Masdevallia Lavaflow Masdevallia caesia × Masdevallia caudata
Masdevallia Tony Nappin Masdevallia Cassiope × Masdevallia caudata
Masdevallia Teipels Copperdata * Masdevallia Copperwing × Masdevallia caudata
Masdevallia Linda Masdevallia Davina × Masdevallia caudata
Masdevallia Pixie Gold Masdevallia davisii × Masdevallia caudata
Masdevallia Maeldune Sunset Masdevallia Falcon's Gold × Masdevallia caudata
Masdevallia Jester Masdevallia Fraseri × Masdevallia caudata
Masdevallia Teipels Supertiger * Masdevallia Golden Tiger × Masdevallia caudata
Masdevallia Fairy Princess Masdevallia infracta × Masdevallia caudata
Masdevallia Peppermint Rock * Masdevallia Minaret × Masdevallia caudata
Masdevallia Rose Freeman Masdevallia Mrs. Newburgh White × Masdevallia caudata
Masdevallia Crown Prince * Masdevallia Myra × Masdevallia caudata
Masdevallia Tango Masdevallia Patricia Hill × Masdevallia caudata
Masdevallia Lynette Masdevallia Pixie Dust × Masdevallia caudata
Masdevallia Ellen McGeagh Masdevallia polysticta × Masdevallia caudata
Masdevallia Suzy Bedford Masdevallia schroederiana × Masdevallia caudata
Masdevallia Teipels Blaukehlchen * Masdevallia Teipels Falcoig × Masdevallia caudata
Masdevallia Teipels Brokat Masdevallia Teipels Leopard × Masdevallia caudata
Masdevallia Teipels Stardust * Masdevallia triangularis × Masdevallia caudata
Masdevallia Pink Parfait Masdevallia uniflora × Masdevallia caudata
Masdevallia Diana Masdevallia wageneriana × Masdevallia caudata
Masdevallia Spring Peeper Masdevallia wurdackii × Masdevallia caudata
Masdevallia Pinwheel Masdevallia yungasensis × Masdevallia caudata
Masdevallia caudata
Photo: Steve Istvan Molnar Jr.
Masdevallia caudata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia caudata
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia caudata
Photo: Laszlo Illes
Masdevallia caudata
Photo: Gerrit Verhellen‎
Masdevallia caudata
Photo: Pedro Spínola
Masdevallia caudata
Photo: John Stuckert
Masdevallia caudata
Photo: Devins Gewächshaus
Masdevallia caudata
Photo: David McConachie
Masdevallia caudata
Photo: Massi II Maskera
Masdevallia caudata
Photo: Steve Istvan Molnar Jr.
Masdevallia caudata
Photo: Pim Little
Masdevallia caudata
Photo: Hiro Takenouchi
Masdevallia caudata
Photo: Gerrit Verhellen‎
more ...