ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Masdevallia:
  list  |   images
Section: Masdevallia:
  list  |   images
Subsection: Coccineae:
  list  |   images
Masdevallia Jumelles Masdevallia amabilis × Masdevallia antonii
Masdevallia Mabel Masdevallia amabilis × Masdevallia attenuata
Masdevallia Jeanette Masdevallia amabilis × Masdevallia coccinea
Masdevallia Rainbow Masdevallia amabilis × Masdevallia davisii
Masdevallia Feux de L'Humour Masdevallia amabilis × Masdevallia decumana
Masdevallia Katie Masdevallia amabilis × Masdevallia glandulosa
Masdevallia Buscal Mandarine * Masdevallia amabilis × Masdevallia hirtzii
Masdevallia Rebecca Masdevallia amabilis × Masdevallia ignea
Masdevallia Melaneric Masdevallia amabilis × Masdevallia limax
Masdevallia Panama Peppermint Masdevallia amabilis × Masdevallia lineolata
Masdevallia Lillian Ramsdell Masdevallia amabilis × Masdevallia patriciana
Masdevallia Violetta Masdevallia amabilis × Masdevallia striatella
Masdevallia Tanabilis Masdevallia amabilis × Masdevallia Tanager
Masdevallia Measuresiana Masdevallia amabilis × Masdevallia tovarensis
Masdevallia × measuresiana * Masdevallia amabilis × Masdevallia tovarensis
Masdevallia Davina Masdevallia amabilis × Masdevallia triangularis
Masdevallia × chelsonii Masdevallia amabilis × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Chelsonii Masdevallia amabilis × Masdevallia veitchiana
Masdevallia Hugh Rogers Masdevallia amabilis × Masdevallia yungasensis
Masdevallia Afterglow Masdevallia Angel Frost × Masdevallia amabilis
Masdevallia Crystal Follansbee * Masdevallia Bella Donna × Masdevallia amabilis
Masdevallia Pink Gem Masdevallia Bridie × Masdevallia amabilis
Masdevallia Amacept Masdevallia deceptrix × Masdevallia amabilis
Masdevallia floribunda-amabilis * Masdevallia floribunda × Masdevallia amabilis
Masdevallia amabilis
Photo: Raoul CERE
Masdevallia amabilis
Photo: Rob Dean
Masdevallia amabilis
Photo: Pim Little
red form
Masdevallia amabilis
Photo: Rob Dean
Masdevallia amabilis
Photo: Pim Little
red form
Masdevallia amabilis
Photo: Raoul CERE
Masdevallia amabilis
Photo: Raoul CERE
Masdevallia amabilis
Photo: Irwing S. Saldaña
more ...