Bromeliads Cactus Orchids Others   ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Subgenus: Amanda:
  list  |   images
Section: Amandae:
  list  |   images
Masdevallia abbreviata
Photo: Wiel Driessen
alba
more ...