ResearchSubfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Masdevallia:
  list  |   images
Masdevallia Pat Akehurst
Photo: Sung H Lee
'Golden Zebra''
Masdevallia Pat Akehurst
Photo: Sung H Lee
'Golden Zebra''
more ...


Species Ancestors (3)