Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Acianthera:
  list  |   images
Section: Acianthera:
  list  |   images
  • Brazil Southeast, Brazil, Southern America
  • Pleurothallis binotii Regel (1880)
  • Pleurothallis ecallosa Barb.Rodr. (1881)
None
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii
Jorge Gastin
Acianthera binotii ?
Vilson Zorzetto
Acianthera binotii
Vilson Zorzetto
Acianthera binotii
more ...