Subfamily:
  Apostasioideae
Genus: Apostasia:
  list  |   images
Section: Apostasia:
  list  |   images
 • China South-Central, China, Asia Temperate
 • China Southeast, Asia Temperate
 • Assam, Asia Tropical
 • East Himalaya, Asia Tropical
 • Cambodia, Asia Tropical
 • Laos, Asia Tropical
 • Myanmar, Asia Tropical
 • Thailand, Asia Tropical
 • Vietnam, Asia Tropical
 • Borneo, Asia Tropical
 • Jawa, Asia Tropical
 • Malaya, Asia Tropical
 • Maluku, Asia Tropical
 • Sulawesi, Asia Tropical
 • Sumatera, Asia Tropical
 • Apostasia platystylis J.J.Sm. (1920)
 • Apostasia selebica J.J.Sm. (1933)
 • Apostasia thorelii Gagnep. (1933)
 • Mesodactylis odorata (Blume) Endl. (1837)
None