Subfamily:
  Orchidoideae
Tribe:
  Orchideae
Subtribe:
  Orchidinae
Genus: Habenaria:
  list  |   images
  • Habenaria erichmichelii Christenson (2003)
  • Habenaria militaris Rchb.f. (1886)
  • Habenaria pusilla Rchb.f. (1878)
  • Habenaria rodgeri W.W.Sm. & Banerji (1914)
  • Habenaria roebbelenii Rolfe (1913)
  • Habenaria xanthocheila Ridl. (1896)
  • Smithanthe erichmichaelii (Christenson) Szlach. & Marg. (2004)
Andrea Pitzer
Habenaria erichmichelii (syn)
Bertrand Laville
Habenaria roeblenii (syn)
Timothy Choltco
Habenaria erichmichelii (syn)
Raoul CERE
Habenaria xanthocheila (syn)
Louis Lodyga
Habenaria xanthocheila (syn)
Andrea Pitzer
Habenaria erichmichelii (syn)
Timothy Choltco
Habenaria erichmichelii (syn)
Worranittha Koenig
Hab. rhodocheila subsp. rhodocheila
Habenaria roebelenii
Habenaria roebelenii (syn)
Bertrand Laville
Habenaria roeblenii (syn)
more ...