Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Stelis:
  list  |   images
  • Mexico Northeast, Mexico, Northern America
  • Mexico Gulf, Northern America
  • Mexico Northwest, Northern America
  • Mexico Southwest, Northern America
  • Mexico Southeast, Northern America
  • El Salvador, Southern America
  • Guatemala, Southern America
  • Effusiella ornata (Rchb.f.) Luer (2007)
  • Pleurothallis ornata Rchb.f. (1882)
  • Specklinia ornata (Rchb.f.) Luer (2004)
None
Torsten Kleffmann
Pleurothallis ornata (syn)
Dario Ugolini
Pleurothallis schiedei (syn)
La Cour des Orchidées
Pleurothallis schiedei (syn)
Wiel Driessen
Pleurothallis ornata (syn)
Piotr Kazimierz Dobrzyński
Pleurothallis schiedei (syn)
Wiel Driessen
Pleurothallis ornata (syn)
Roland Amsler
Pleurothallis schiedei (syn)
Torsten Kleffmann
Pleurothallis ornata (syn)
more ...