Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Cymbidieae
Subtribe:
  Maxillariinae
Genus: Maxillaria:
  list  |   images
 • Mexico Southeast, Mexico, Northern America
 • Costa Rica, Southern America
 • Guatemala, Southern America
 • Honduras, Southern America
 • Leeward Is., Southern America
 • Trinidad-Tobago, Southern America
 • Venezuela, Southern America
 • Colombia, Southern America
 • Ecuador, Southern America
 • Mormolyca acutifolia (Lindl.) M.A.Blanco (2007)
 • Xanthoxerampellia acutifolia (Lindl.) Szlach. & Sitko (2012)
None