Lysudamuloa Yi-Ying Sakura (2016) Yi-Ying Orch. RHS (registered)
( Lycamerlycaste Jean Tolliday Kendolie × Angulocaste Yi-Ying Red Star )


Ancestors (total 26) % Img
<i>Lycaste Lucianii</i> 6.25% 3
<i>Lycaste Headington</i> 12.5%
<i>Angulocaste Apollo</i> 6.25% 2
<i>Sudamerlycaste gigantea</i> 3.13% 5
<i>Lycaste lasioglossa</i> 18.76% 16
<i>Lycaste Koolena</i> 12.5% 5
<i>Lycaste macrophylla</i> 8.59% 28
<i>Lycamerlycaste Jean Tolliday Kendolie</i> 50% 7
<i>Lycamerlycaste Aquila</i> 12.5% 9
<i>Angulocaste Olympus</i> 12.5% 4
<i>Lycamerlycaste Brugensis</i> 6.25%
<i>Angulocaste Paul Gripp</i> 25% 1
<i>Lycaste Wyld Court</i> 12.5% 1
<i>Angulocaste Yi-Ying Red Star</i> 50%
<i>Lycaste Sunrise</i> 23.44%
<i>Lycaste Jason</i> 6.25% 6
<i>Lycaste Capricorn</i> 25%
<i>Lycaste Imschootiana</i> 17.98% 4
<i>Lycaste Balliae</i> 17.19% 1
<i>Lycaste Promises</i> 6.25%
<i>Anguloa clowesii</i> 3.13% 22
<i>Lycaste Shonan Harmony</i> 25%
<i>Lycaste virginalis</i> 54.27% 31
<i>Lycaste cruenta</i> 12.1% 6
<i>Lycamerlycaste Geyser Gold</i> 25% 5
<i>Lycaste Auburn</i> 34.38%