Aerangis distincta-modesta ? INT (nonregistered)
( Aerangis distincta × Aerangis modesta )


Pollen Parent
Species Ancestors