Aerangis distincta-modesta ? (nonregistered INT)
( Aerangis distincta × Aerangis modesta )


Pollen Parent
Species Ancestors