Vanda sanderiana (1882) (Rchb.f.) Rchb.f. Kew (accepted)
22071
4541
22881
Emil Yap
var. froebeliana
44215
Jaime Chua
var. albata
5097
16345
Jaime Chua
var. albata
41282
Emil Yap
var. labelloviridis
5096
38721
61389
David Lim
var. alba
23652
Emil Yap
var. froebeliana
6666
Emrys Chew
Basilan strain
22880
Emil Yap
var. froebeliana
3675
36793
16370
Jaime Chua
var. albata
9490
Jaime Chua
alba
52187
26402
Emil Yap
var. froebeliana
41284
Emil Yap
var. alba
52540
Mon Calado
'Basilan'
16371
Jaime Chua
var. albata
26401
Emil Yap
var. albata
26436
25276
Rodrigo Silva
f. alba Miyamoto strain
35193
Mike Lagana
'Dr. Bunphot'
41862
Jaime Chua
var. albata
26432
Emil Yap
purple form
52493
Mon Calado
'Yoneo Sagawa'
15100
Jaime Chua
var. albata
52533
Mon Calado
'Leonora Go'
381
50229
Jaime Chua
var. albata
48197
75395
Helen Lu
8587
陳淙裕
var. alba
49065
Jaime Chua
var. albata
41279
Emil Yap
var. albata
26013
6477
Emrys Chew
Basilan ?
22879
6665
Emrys Chew
f. alba
52541
Mon Calado
'Basilan'
3490
Emil Yap
wild form
24340
Jaime Chua
var. albata
2553
Emil Yap
wild form
51703
25277
Emil Yap
var. froebeliana
28284
51757
5077
41281
Emil Yap
var. labelloviridis
40229
61388
Jaime Chua
var. albata
3533
Jaime Chua
var. alba
61390
1693
Jaime Chua
var. albata
41640
Emil Yap
var. labelloviridis
76199
Emil Yap
75628
Emil Yap
var. froebeliana
47086
52534
Mon Calado
'Leonora Go'
65064
Emrys Chew
var. froebeliana
78067
Motes Orchids
'Christy Lee' AM/AOS
47088
44198
Jaime Chua
'Firedance'
45072
39607
Jaime Chua
'Firedance'
370
Jaime Chua
dark form
61387
75847
Jaime Chua
var. froebeliana
76198
Emil Yap
var. froebeliana
26445
Emil Yap
var. immaculata 'Lydia'
41641
Emil Yap
var. albata
76200
Emil Yap
var. froebeliana
50974
26398
Emil Yap
var. albata
76222
Emil Yap
var. froebeliana
78072
Emrys Chew
78069
Emil Yap
var. immaculata
7280
Jaime Chua
var. alba
78071
Emil Yap
9243
Jaime Chua
alba 'Kono'
425
Jaime Chua
albata
78073
Emil Yap
75846
Emil Yap
75845
Jaime Chua
froebeliana
26458
Emil Yap
var. froebeliana
41280
Emil Yap
var. albata
41863
Jaime Chua
var. albata
52542
Mon Calado
'Basilan'
24817
Jaime Chua
'Firedance'
78068
Emrys Chew
6659
41639
Emil Yap
var. froebeliana
41638
Emil Yap
var. albata
41637