Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Laeliinae
Genus: Psychilis:
  list  |   images
  • Puerto Rico, Caribbean, Southern America
  • Encyclia krugii (Bello) Britton & P.Wilson (1930)
  • Epidendrum krugii Bello (1883)