Aspasia epidendroides Lindl. 1834 (Kew accepted)

40191
10526
65786
6296
44061
55793Immediate Offspring
* indicates available images
GrexSeed ParentPollen Parents
Aspasia Frank Johnston Aspasia epidendroides Aspasia principissa
Brapasia Green Cove Springs Aspasia epidendroides Brassia arcuigera
Brapasia Donald Gibb Aspasia epidendroides Brassia Cartago
Brapasia Marcia Valinis Aspasia epidendroides Brassia caudata
Brapasia Ognoc Aspasia epidendroides Brassia glumacea
Brapasia Tiger Star Aspasia epidendroides Brassia lawrenceana (syn)
Cyrtopasia Louise Spaid Aspasia epidendroides Cyrtochilum macranthum
Aspomesa Cherry-Pie Aspasia epidendroides Gomesa forbesii
Aspomesa Tecpan Aspasia epidendroides Gomesa imperatoris-maximiliani
Milpasia Atlapa Aspasia epidendroides Miltonia moreliana
Milpasia Birdie Lee Birkhalter Aspasia epidendroides Miltonia spectabilis
Aspasiopsis Seagull Aspasia epidendroides Miltoniopsis Hamburg
Aspasium In His Hands Aspasia epidendroides Oncidium Aloette
Aspasium Little Sweet Aspasia epidendroides Oncidium cirrhosum
Aspasium Lucrezia Aspasia epidendroides Oncidium Conperry
Aspasium Grand Bahamas Aspasia epidendroides Oncidium Floricon
Aspasium Coyote Rocks Aspasia epidendroides Oncidium Grand Tetons
Aspasium Cheerful Aspasia epidendroides Oncidium Joe's Drum
Aspasium Woodland's Buttercup Aspasia epidendroides Oncidium La Croiserie
Aspasium Roman Emperor * Aspasia epidendroides Oncidium Memoria Ernesto Alvarez (syn)
Aspasium Belle Aspasia epidendroides Oncidium Nigera
Aspasium Fiery Aspasia epidendroides Oncidium noezlianum
Aspasium Lake Okeechobee Aspasia epidendroides Oncidium Saxon
Aspasium Seagulls Fire Sprite Aspasia epidendroides Oncidium Tayrona
Aspasium Regal Aspasia epidendroides Oncidium wydleri (syn)
Aspasium Copper Butte Aspasia epidendroides Oncidium Yellowstone Basin
Crawshayara Martha Schaffer Aliceara Tahoma Glacier Aspasia epidendroides
Aspasia Tight Jeans Aspasia psittacina Aspasia epidendroides
Brapasia Jens Kunadt Brapasia Helmut Aspasia epidendroides
Brapasia Dancing Spider Brassia gireoudiana Aspasia epidendroides
Brapasia Canchon Brassia verrucosa Aspasia epidendroides
Aspomesa My Darlings Gomesa marshalliana Aspasia epidendroides
Aspaleomnia Rumrill Snippet Leochilumnia Precious Aspasia epidendroides
Aspasium Dark Tower Oncidium Elegance Aspasia epidendroides
Aspasium Monroe Oncidium fuscatum Aspasia epidendroides
Aspasium Vernal Ambrosia Oncidium Joyful Aspasia epidendroides
Aspasium Everglades Oncidium Spaceman Aspasia epidendroides
Aspacidopsis Brian Oncidopsis Edna Aspasia epidendroides
Aspopsis Mindi Coffman Psychopsis papilio Aspasia epidendroides
Vargasara Mem. Norwood Schaffer Rossimilmiltonia Glass Creek Aspasia epidendroides