Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Cymbidieae
Subtribe:
  Zygopetalinae
Genus: Promenaea:
  list  |   images
  • Brazil Northeast, Brazil, Southern America
  • Brazil Southeast, Southern America
  • Brazil South, Southern America
  • Eulophia crinita (P.N.Don) G.Don (1850)
  • Maxillaria lawrencei Kraenzl. (1895)
  • Maxillaria xanthina Lindl. (1839)
  • Promenaea citrina P.N.Don (1845)
  • Promenaea xanthina var. major Cogn. (1906)
  • Zygopetalum citrinum (P.N.Don) G.Nicholson (1887)
  • Zygopetalum xanthinum (Lindl.) Rchb.f. (1863)