Vanda Boschii (1928) Munich Bot. Gdns. RHS (registered)
( Vanda luzonica × Vanda tricolor )


Pollen Parent
Species Ancestors


Immediate Offspring
* indicates available images
GrexSeed ParentPollen Parent
V. Cheerful V. Boschii V. Carole Hirano
V. Doctor Kupper 533 V. Boschii V. coerulea
V. Faye V. Boschii V. Ellen Noa
V. Hawaiian Melody V. Boschii V. Gilbert Triboulet
V. Bolo V. Boschii V. Loke
V. Elizabeth McNeill V. Boschii V. Lucy B. Chandler
V. Linda Chua V. Boschii V. merrillii
V. Lillian Yuriko Nirei V. Boschii V. Ophelia
V. Joanie V. Boschii V. Rothschildiana
V. Waikiki V. Boschii V. sanderiana
Vvd. Joy E. Nakagawa V. Boschii Vdps. lissochiloides
Van. Prairie Lady Rhy. coelestis V. Boschii
V. Kaylee Ann Ji Kae Chen V. Amelita Ramos V. Boschii
V. Lillian B. Christensen V. Emily Notley V. Boschii
V. Poni Kiko Kiko V. Gordon Dillon V. Boschii
V. Oahu V. Mem. G. Tanaka V. Boschii