Bromeliaceae Cactaceae Orchidaceae Amaryllidaceae

Sample images of Amaryllidaceae subfamily Amaryllidoideae tribe Lycorideae
Genus list Species list Hybrid list Browse hybrids

Uncheck to include species without images
(1-3 of 3)
Lycoris aurea
Lycoris radiata
Lycoris squamigera