Home > Genera > Species > genus =
  Hybrids   Synonyms  All Types 
total 4
Genus Species Author Year Distribution
Acianthera breedlovei Soto Arenas, Solano & Salazar 2003 Mexico (Chiapas)
Pleurothallis cristata (Barb.Rodr.) Cogn. 1896 Brazil (Rio de Janeiro)
Pleurothallis cymbiformis Dod 1984 Dominican Rep.
Pleurothallis nanella Luer & Hirtz 2003 Ecuador