Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya cordata-aclandiae > Ancestors


Brassocattleya cordata-aclandiae - nonregistered (INT)
Brassavola cordata (syn. Brassavola subulifolia) × Cattleya aclandiaeAncestors (total 2) % Img
Brassavola subulifolia Lindl. 50% 14
Cattleya aclandiae Lindl. 50% 33