Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Heartland's Star > Ancestors


Brassocattleya Heartland's Star Jewell Orch. 2018 - registered (RHS)
Cattleya Valentine (1900) (syn. Cattleya Valentine) × Brassavola perriniiAncestors (total 4) % Img
Brassavola perrinii Lindl. 50% 25
Cattleya loddigesii Lindl. 25% 49
Cattleya warneri T.Moore ex R.Warner 25% 24
Cattleya Valentine Lager/Hurrell 50% 2