Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Christine K > Ancestors


Brassocattleya Christine K J.Kirisits 2015 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya longipesAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya longipes (Rchb.f.) Van den Berg 50% 16