Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Inter Stars > Ancestors


Brassocattleya Inter Stars S.Ichijo 2013 - registered (RHS)
Brassocattleya Katherine H. Chatham × Cattleya intermediaAncestors (total 4) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 25% 28
Cattleya intermedia Graham ex Hook. 50% 85
Cattleya labiata Lindl. 25% 78
Brassocattleya Katherine H. Chatham Flickinger 50% 4