Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Fay Tyler > Ancestors


Brassocattleya Fay Tyler A.Black 2012 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya fournieriAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya fournieri (Cogn.) Van den Berg 50% 20