Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Estrela Valentine > Ancestors


Brassocattleya Estrela Valentine R.Koetz 2010 - registered (RHS)
Brassavola tuberculata × Cattleya Valentine (1900) (syn. Cattleya Valentine)Ancestors (total 4) % Img
Brassavola tuberculata Hook. 50% 10
Cattleya loddigesii Lindl. 25% 49
Cattleya warneri T.Moore ex R.Warner 25% 24
Cattleya Valentine Lager/Hurrell 50% 2