Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Flyboy Jimmy Lawson > Ancestors


Brassocattleya Flyboy Jimmy Lawson J.Lawson 2007 - registered (RHS)
Cattleya Hybrida (1859) × Brassavola cucullataAncestors (total 4) % Img
Brassavola cucullata (L.) R.Br. 50% 28
Cattleya guttata Lindl. 25% 18
Cattleya loddigesii Lindl. 25% 49
Cattleya Hybrida (1859) Veitch 50%