Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Gulfshore's Beauty > Ancestors


Brassocattleya Gulfshore's Beauty Gulfshore 1998 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya dormanianaAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya dormaniana (Rchb.f.) Rchb.f. 50% 11