Home > Genera > hybrid > Aeridovanda hybrid > Aeridovanda Kinnaree > Ancestry


Aeridovanda Kinnaree Magic Prod'ns. 1986 - registered (RHS)
Vanda denisoniana × Aerides lawrenceaeAncestry (total 2) % Img
Aerides lawrenceae Rchb.f. 50% 17
Vanda denisoniana Benson & Rchb.f. 50% 52