Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Binosa > Ancestors


Brassocattleya Binosa R.Tanaka 1950 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya bicolorAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya bicolor Lindl. 50% 37