Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Interdosa > Ancestors


Brassocattleya Interdosa J.Tarr 1978 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya intermediaAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya intermedia Graham ex Hook. 50% 85