Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Day and Night > Ancestors


Brassocattleya Day and Night C.Withner 1972 - registered (RHS)
Brassocattleya Brazil × Cattleya grandisAncestors (total 4) % Img
Brassavola perrinii Lindl. 25% 25
Cattleya forbesii Lindl. 25% 64
Cattleya grandis (Lindl.) A.A.Chadwick 50% 8
Brassocattleya Brazil C.Withner 50%