Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Jewel > Ancestors


Brassocattleya Jewel F.Stevenson 1970 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya CalypsoAncestors (total 4) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya coccinea Lindl. 25% 37
Cattleya loddigesii Lindl. 25% 50
Cattleya Calypso Veitch 50%