Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Jewel > Ancestors


Brassocattleya Jewel F.Stevenson 1970 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya Calypso (1890)Ancestors (total 4) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 27
Cattleya coccinea Lindl. 25% 36
Cattleya loddigesii Lindl. 25% 49
Cattleya Calypso (1890) Veitch 50%