Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Edna > Ancestors


Brassocattleya Edna C.Shaw 1962 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya coccineaAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya coccinea Lindl. 50% 37