Home > Genera > hybrid > Brassocattleya hybrid > Brassocattleya Charles J. Fay > Ancestors


Brassocattleya Charles J. Fay Fay 1954 - registered (RHS)
Brassavola nodosa × Cattleya crispaAncestors (total 2) % Img
Brassavola nodosa (L.) Lindl. 50% 28
Cattleya crispa Lindl. 50% 12